El Consell, en col•laboració amb 19 ajuntaments de la comarca, impulsa diversos plans de foment de l’ocupació, entre ells la formació de joves en agricultura ecològica i la recol•locació laboral de persones aturades en el sector del turisme. El president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, fixa com a prioritats la cobertura de les necessitats bàsiques per poder fer valer les potencialitats de la comarca

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l president del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, va declarar ahir que en un moment en què la crisi colpeja la comarca, les prioritats en l’actuació de les administracions han de centrar-se en garantir la cobertura de les necessitats de la ciutadanaia en l’alimentació, perquè es disposi d’un habitatge i d’un salari bàsic.

“Ningú sense menjar, ningú sense sostre, ningú sense salari bàsic. Aquestes són les línies vermelles que no es poden traspassar i que hem de garantir per poder afrontar els reptes d’una comarca que té grans potencialitats i les vol desenvolupar”, va assenyalar el president de la institució comarcal.

Balsera va reclamar al govern de la Generalitat que mantingui o augmenti les partides d’urgència social i va proposar que des del Consell, es lideri el desenvolupament de models de distribució d’aliments sota el principi d’alimentació “garantida” i coordinació i eficiència enlloc d’accions assistencialistes.

També es va mostrar partidari d’establir models de relació estable amb les plataformes ciutadanes de defensa dels afectats per la crisi hipotecària, tot donant suport a les famílies i exigint al govern de la Generalitat mesures com ara coordinació amb els jutges degans davant dels processos de desnonaments, creació de bancs de lloguers a la comarca i explorar les possibilitats de l’acord signat per l’Estat amb bancs i caixes i la Federació espanyola de municipis i províncies per la construcció de nous habitatges.

D’altra banda, el president del consell va reclamar també que es fomentin les accions en suport de la formació i de la inserció laboral amb plans a la comarca i que la Generalitat elabori un pla d’acció que no exclogui ningú de la percepció de la renda mínima. Joaquim Balsera va destacar que el Consell Comarcal ja està treballant de manera proactiva, i en aquest sentit va presentar ahir mateix tres iniciatives adreçades a la formació de joves que no estudien i no han accedit a un lloc de treball i a adults en situació d’atur de llarga durada.

Es tracta de projectes integrals d’ocupació que combinen orientació laboral, formació ocupacional i inserció en el mercat de treball, les quals es presten amb el suport del Servei Català d’Ocupació (SOC) i que tenen també com a finalitat afavorir la seva ocupació en empreses de la comarca.

Formació de joves en l’agricultura ecològica  

El Consell, en col•laboració amb 19 ajuntaments de la comarca impulsen diversos plans amb la finalitat principal de permetre la gestió mancomunada dels serveis d’inserció laboral que el Consell Comarcal ve realitzant des de fa gairebé 20 anys.

Els programes de formació i d’inserció laboral presentats ahir se centren, principalment, en dos col•lectius molt concrets, persones joves d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, amb baixa qualificació i dèficits formatius que han abandonat el sistema educatiu i persones aturades de llarga durada. Per al primer grup el programa de “Joves per l’ocupació” conté una sèrie d’especialitats formatives que giraran a l’entorn de la restauració, activitats auxiliars de magatzem i comercials, de l’atenció sociosanitària i, com a novetat, a la producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura.

L’acció en l’àmbit agrícola permet vincular polítiques actives d’ocupació i una línia estratègica del Consorci del Parc Agrari per aquest any, com ara la potenciació de l’activitat agrària com a factor de desenvolupament econòmic per a la comarca.

En el marc del programa de “Joves per l’ocupació” es posa en marxa un curs pioner i experimental a la comarca per formar a 16 joves en atur en l’especialitat de “Producció d’hortalisses ecològiques i fructicultura”, que ha estat l’especialitat detectada i que pot tenir una major demanda dins de les produccions agràries del Parc.

Pel que fa al col•lectiu de persones en situació d’atur de llarg durada es durà a terme un formació professionalitzadora centrada en la gestió de residus urbans i industrials. Aquest programa de formació estarà impulsat pel Consell Comarcal en col•laboració amb els ajuntaments de Sant Just Desvern i Vallirana.

Finalment, en col•laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat també s’ha creat un projecte innovador vinculat a la recol•locació laboral de persones aturades procedents de sectors en crisi com ara la construcció i la industria, cap al sector turístic.  Aquest últim és un sector en clar procés de creixement dins de la comarca i que aquest darrer any ha experimentat millors resultats que altres sectors que pateixen la crisi de de manera més profunda.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here