El consistori municipal i representants sindicals i empresarials, signen l'”Acord Local per al Foment de l’Ocupació i la Recativació Econòmica del Prat”, el pressupost del qual s’afegirà als 3, 15 milions d’euros que l’Ajuntament té destinats a la promoció econòmica de la vila

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]A[/dropcap]quest Acord implica destinar un milió d’euros addicional, provinent del  pressupost municipal, a aplicar mesures novedoses per ajudar les empreses de la ciutat a crear ocupació entre la població local.

Entre les mesures, hi destaquen l’ ajut de 500 € al mes a les empreses del municipi que contractin a persones aturades del Prat per un termini superior a 6 mesos, i l’ajut a les persones emprenedores en la posada en marxa de la seva activitat. Aquest ajut consisteix en el pagament de 250 € mensuals durant 6 mesos, equivalent a la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Aquesta quantitat esmentada s’afegirà als programes anuals de Promoció Econòmica, que enguany compten amb 3,15 milions d’euros que cofinancien l’Ajuntament de la localitat i la Generalitat.

Aquest dimecres es va signar al Saló de Plens de la Casa de la Vila aquest acord. Els sotasignants són l’Ajuntament del Prat (l’alcalde i els portaveus de tots els grups polítics municipals), sindicats (CCOO i UGT) i organitzacions empresarials i comercials (PIMEC Baix Llobregat, Prat Gran Comerç, Ass. Gastronomia i Turisme, Ass. d’Empresaris del Prat ACIP i Prat Empresarial).

En el marc d’aquest Acord, les institucions i entitats sotasignants acorden cooperar i donar suport a la implementació del Pla de mesures per a l’ocupació i la reactivació econòmica que promou l’Ajuntament.

Aportació d’1 milió d’euros

Al Prat, la conseqüència més dramàtica de la crisi econòmica és l’atur. De 2.696 persones aturades l’any 2007 s’ha passat a 6.222 aquest mes de gener. Lluitar contra aquesta situació i mantenir la cohesió social són eixos prioritaris de l’acció del govern municipal que, dintre de les possibilitats que permet el pressupost, pren mesures per fer que l’economia pratenca sigui més dinàmica i tingui capacitat per generar ocupació entre la població de la ciutat.

En aquest sentit s’aplica el Pla de mesures per al foment de l’ocupació i la reactivació econòmica, al qual l’Ajuntament aportarà un milió d’euros provinents directament del pressupost municipal. Aquesta aportació s’afegeix a les partides destinades als departaments d’Acció Social i Promoció Econòmica, que han experimentat forts increments en els últims anys.

Aquest Pla se suma i complementa els diferents programes de promoció econòmica i ocupació que l’Ajuntament executa anualment. Per a l’any 2013, aquests programes disposen d’una aportació de 3,15 milions d’euros, cofinançats per l’Ajuntament i la Generalitat.

Les mesures del Pla

Aquest Pla Municipal de mesures contra la crisi s’estructura en dos àmbits: el foment de l’ocupació i la reactivació de l’activitat econòmica amb l’objectiu de l’ocupació. Les accions més rellevants en cadascun d’aquests àmbits són les següents:

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Plans d’ocupació. Posada en marxa d’un pla d’ocupació municipal, mitjançant el qual l’Ajuntament contractarà persones desocupades, durant 6 mesos, per dur a terme activitats d’interès social i comunitari. Així mateix s’estableix un pla d’ajudes adreçat a les entitats sense ànim de lucre que treballen per a la inserció laboral i comunitària. En aquest cas, l’Ajuntament subvencionarà plans d’ocupació en funció dels projectes que presentin aquestes entitats. En total es preveuen un centenar de contractes. Cal destacar que aquests plans d’ocupació s’afegeixen als de la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Ajuda a microempreses i Pimes perquè contractin persones aturades. L’Ajuntament aporta un ajut de 500 € al mes per 6 mesos de contracte mínim a les empreses del nostre municipi que contractin durant 6 mesos a persones del Prat parades. Les empreses han de ser micro, petites i mitjanes.

REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

Ajuda a les persones autònomes. L’Ajuntament ajudarà a les persones emprenedores en la posada en marxa de la seva activitat. L’ajuda consisteix en el pagament d’una ajuda de 250 € mensuals durant 6 mesos, equivalent a la quota mensual del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Ajuts al lloguer en centres d’empreses. L’Ajuntament aporta ajudes de fins 200 € mensuals, durant un any, dirigit a emprenedors i emprenedores que lloguin un espai en un centre d’empreses o de negocis del municipi.

Fiscalitat municipal. L’Ajuntament continuarà aplicant les mesures adoptades des de l’any 2009 de exempció de tots els impostos i taxes municipals per l’inici d’activitats a totes aquelles persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat empresarial en el nucli urbà del Prat. Les exempcions afecten l’impost sobre construccions i les taxes per llicència d’obres, llicència d’obertura, residus comercials i autorització sanitària.

Programa de Promoció Econòmica i Ocupació, 3, 15 milions d’euros per a 2013

A més del Pla de mesures per a l’ocupació i la reactivació econòmica, exposat en les línies precedents i que es finança amb 1 milió d’euros d’aportació municipal directa, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat (CPE) desenvolupa anualment diversos programes de promoció econòmica i ocupació cofinançats amb la Generalitat.

Per al 2013 aquests programes, que tenen una dotació de 3,15 milions d’euros, són els següents:

• Plans d’ocupació municipals d’interès social

• Programes de formació i treball

• Programes de formació per a l’ocupació

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here