El 72,0% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, segons l’Informe de Violència Contra les Dones de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]urant el trimestre es van registrar 79 assumptes civils d’ingrés directe, procesos contenciosos, que representaven el 8% dels registrats en el conjunt de Catalunya. Els principals assumptes civils són divorcis no consensuats. 

El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe registrat durant el trimestre va ser de 690, representant el 11,4% del total del conjunt de Catalunya. Es van registrar 28 faltes i 743 delictes als partits judicials del Baix Llobregat.

El Partit Judicial que més denúncies va registrar va ser el de Gavà (123), mentre que el Partit Judicial amb el menor número de denúncies registrades va ser Esplugues (5).

Les lesions i maltractaments van ser els delictes més registrats (el 87,7% del total de delictes). Es van iniciar 115 ordres de protecció, 110 incoades a instància de la víctima de violència masclista. Més de la meitat de les ordres de protecció van ser denegades (50,4%). 

La majoria dels homes denunciats (77,4%) són de nacionalitat espanyola. El 71,3% de les víctimes de violència masclista a les que se’ls va activar una ordre de protecció eren majors d’edat i de nacionalitat espanyola. 

El 52,2% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció van mantenir una relació afectiva amb la víctima: 9,6% són ex-cònjuges i el 42,6% ex-relació afectiva.

Respecte el trimestre anterior, es van registrar 20 denúncies menys de violència masclista i 15 renúncies menys al procés. 

Els assumptes civils d’ingrés directe augmenten de manera destacada en el conjunt de Catalunya (27,6% respecte el tercer trimestre) i de manera més discreta en els partits judicials de la comarca (2,5%). 

També augmenten els assumptes penals d’ingrés directe en els partits judicials de la comarca respecte l’anterior trimestre (7,9%) però disminueixen en el conjunt de Catalunya (-2,5%). 

Així mateix, augmenta el nombre d’ordres de protecció interposades, mentre disminueix el pes de les ordres de protecció adoptades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here