Un nou carril bici de doble sentit i a peu de passeig enllaçarà lʼavinguda Bertran i Güell amb la carretera C-245. El projecte inclou lʼarranjament de lʼavinguda del Mar en el seu entorn agrícola, des de la plaça de la Terra fins al pont de lʼautopista. Amb el carril bici segregat de lʼavinguda de Bertran i Güell es potenciarà el trajecte a peu o en bicicleta a la zona industrial i a la platja

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l nou carril bici de lʼavinguda de Bertran i Güell millorarà la connectivitat entre el nucli urbà i la platja en donar continuïtat a lʼactuació realitzada lʼany 2009 a lʼavinguda del Mar, que es va convertir en una via més urbana.

Aquest és lʼobjectiu del projecte que lʼAjuntament de Gavà ha encarregat a lʼÀrea Metropolitana de Barcelona. Lʼactuació té la finalitat de reformar lʼeix format per les avingudes de Bertran i Güell i del Mar comprés entre la carretera C-245 i la plaça de la Terra, amb lʼobjectiu de millorar la connectivitat entre el nucli urbà i el barri marítim per a vianants i ciclistes.

Aquest projecte es materialitzarà en la renovació dels aspectes envellits i la incorporació dʼun nou carril bici segregat de la calçada. Dʼaquesta manera, lʼàmbit dʼactuació no només se centrarà en el tram de les illes compreses en el polígon industrial, sino també en els seus extrems.

Per una banda, donarà continuïtat al traçat ja executat de lʼavinguda del Mar, des de lʼautopista C-32 fins a la platja i, per lʼaltra, revisarà la connexió existent entre el nucli urbà i el teixit industrial del polígon La Post.

Lʼavinguda de Bertran i Güell discorre majoritàriament per sòl urbà industrial, dins del polígon La Post. És la principal via de sortida del polígon cap a lʼautopista i cap a lʼautovia i també comunica el nucli urbà de Gavà amb el seu front marítim.Té una secció de 20 metres dʼamplada amb una calçada central de dos carrils de circulació en doble sentit. A cada banda, hi ha un lateral amb carril bici a nivell de calçada de 90 de centímetres dʼamplada, una banda dʼaparcament en filera i una vorera de vianants amb escossells.

La futura actuació incidirà en aspectes que tenen a veure amb la linealitat: carril bici, arbrat, verd, passeig de vianants i enllumenat. També es treballarà la transversalitat, és a dir, passos de vianants, cruïlles i els guals dʼaccés a les finques per part dels vehicles industrials.

El projecte proposa una nova alineació de les illes, eliminant la banda dʼaparcament en filera per eixamplar la vorera. Aquesta nova vorera incorporarà un sistema unificat de guals, tant per a vianants com per a vehicles. També sʼhi instal·larà un nou enllumenat de columna cilíndrica de 8 metres amb doble lluminària a doble alçada per donar servei tant al vial com al passeig.

Lʼactuació també preveu arbrat de nova plantació en alineació a lʼexistent sobre un parterre de verd longitudinal a lʼavinguda. Finalment sʼhi crearà un carril bici de doble sentit segregat de la calçada i a la mateixa alçada del passeig. Lʼobjectiu és potenciar aquest tram de lʼavinguda de Bertran i Güell com a espai públic i no tant com a vial de circulació rodada.

El projecte tindrà un cost de 1.690.000 euros, finançats a través del programa dʼinversions de lʼÀrea Metropolitana de Barcelona. Està previst que les obres, un cop feta la redacció definitiva del projecte i el procés d’adjudicació, comencin la primavera de 2014 i estiguin acabades la primavera de 2015.

Millora del pas de vianants i ciclistes sota les vies de tren

Lʼavinguda de Bertran i Güell travessa la línia ferroviària R2 de Rodalies mitjançant un pas sota via de 8,36 metres dʼamplada, distribuïts en una calçada central de 6 metres i dos passos laterals a banda i banda de dimensions molt reduïdes: 1,56 m i 0.80 m, respectivament.

Amb lʼobjectiu de resoldre el pas de ciclistes i vianants sota les vies del tren, sʼeliminarà una de les voreres (la de l’esquerra, costat Castelldefels) i sʼeixamplarà la del costat Viladecans, que passarà a tenir 2,2 metres dʼample.

Aquesta nova vorera sʼelevarà respecte a la calçada i tindrà una barana de protecció. També es millorarà lʼenllumenat i els revestiments dels murs que conformen lʼactual pas.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here