Aquesta semana es coneixia la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya relativa a aquest contenciós administratiu interposat per diverses entitats. El TSJC ha dictaminat en contra el macroprojecte industrial promogut per l’anterior govern municipal collbatoní (PSC) i ha anul·lat també les actuacions del conseller Nadal en el tema. Els terrenys, doncs, tornen a ser agrícoles

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]A[/dropcap]mb aquesta sentència es dóna la raó als arguments esgrimits reiteradament per l’Associació de Veïns La Fumada, Grup d’independents de Collbató (GIC), Associació Cultural El Montserrat i 7 persones més, contra l’acord del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que aprovava definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Collbató per a l’ampliació de la zona industrial Les Ginesteres-Ginesteres II.

En primer lloc s’anul·la la resolució del Conseller Nadal que va estimar el recurs d’alçada interposat per l’Ajuntament de Collbató i que va autoritzar incrementar l’alçada de les naus industrials i ampliar els usos admissibles al Polígon.

La sentència confirma la doctrina del Tribunal Suprem i declara que “el Conseller no podia estimar aquest recurs d’alçada atès que el planejament general té rang de Reglament, i contra els Reglaments no resulta admissible un recurs d’alçada en via administrativa havent d’impugnar-se directament davant dels Tribunals”.

Per altre banda, el Tribunal Superior de Justícia anul·la el conveni urbanístic que va originar la reclassificació del sòl per incorrer en “desviació de poder atès que els seus fins (obtenció de 6 Milions d’euros, obtenció del 10% del sostre edificable, etc.) són finalitats irregulars alienes a l’ordenació urbanística del municipi”.

Finalment, en base a aquesta argumentació dictamina la “nul·litat de ple dret de la modificació puntual del PGOU de Collbató Ginesteres II.”

Des de l’equip de govern, en conèixer la sentència, s’ha volgut manifestar que “en primer lloc mostrem tot el nostre respecte per la decisió del Tribunal, com és responsabilitat de qualsevol administració davant de l’actuació de la justícia. Voldríem assenyalar, en tot cas, que la sentència en cap moment posa en dubte la correcció mediambiental o paisatgística del projecte. És com a mínim paradoxal que un contenciós administratiu presentat, entenem, per a afavorir els interessos de la població es resolgui de manera contrària a l’Ajuntament. Perquè la modificació puntual del Pla General per l’ampliació de Les Ginesteres-Ginesteres II, motivada per l’exhauriment de sol industrial de les Ginesteres I, ens possibilitava un creixement econòmic, un desenvolupament social i una oportunitat de treball per als collbatonins i collbatonines”.

Tot i la sentència, l’Ajuntament es reserva el seu dret a interposar un recurs de cassació.

Per la seva banda, el GIC manifesta a la seva pàgina web que esperen “que l’alcaldessa estigui a l’alçada de les circumstàncies i entengui que és hora de tancar l’assumpte. Pretendre ara ficar-se en recursos a instàncies superiors no serà més que allargar l’agonia i, el que és pitjor, incrementar els drets dels promotors a rebre indemnitzacions de l’ajuntament que, si aprovés el Pla Parcial, podrien arribar a ser milionàries. Ara és el moment de la política i de treballar pel bé comú dels veïns i veïnes de Collbató, i no per quatre propietaris que han vist com en poc temps uns terrenys rústics multiplicaven el seu valor sense fer res, i que només desitgen fer caixa tant ràpidament com sigui posible”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here