La posició del Govern sobre l’Hospital de Viladecans ha generat un gran desconcert. L’anunci del Departament de Salut de convertir-lo en “hospital bàsic” va aixecar les crítiques del territori, que defensa la seva condició actual d’hospital de “referència”. ERC ha presentat diverses preguntes al Parlament preguntant quina afectació tindria la conversió de l’Hospital, mentre CCOO ha emès un comunicat que defensa que s’hi mantingui l’activitat

Les preguntes d’ERC

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha fet arribar la següent bateria de preguntes al Parlament, sobre la possible conversió de l’Hospital de Viladecans en centre de salut bàsic, per mesurar l’abast i l’impacte que tindria sobre el centre, les persones usuàries i el personal, aquesta conversió a “hospital general bàsic” anunciada pel Govern.

Les preguntes han estat les següents:

  • Què entén el Departament de Salut per hospital general bàsic?
  • Pretén el Departament variar la cartera dMntervencions quirúrgiques que es duran a terme a l’Hospital de Viladecans? Si és així, quines es continuaran duent a terme?
  • Se’n faran de noves?
  • Quines intervencions que fins ara es feien a l’Hospital de Viladecans es deixaran de fer?
  • A quin hospital es derivaran els pacients que necessita­ ran aquestes intervencions?
  • Els serveis d’urgències de l’Hospital de Viladecans es veuran afectats?
  • Els especialistes de l’Hospital de Viladecans es veuran afectats?

El posicionament de CCOO del Baix Llobregat

Per la seva banda CCOO ha fet públic un comunicat on s’oposen a les intencions del Govern de la Generalitat de traspassar part de l’activitat de l’Hospital de Viladecans a l’Hospital de Sant Boi.

L’Hospital de Viladecans és un centre de l’ICS que durant molts anys ha estat centre de referència d’una població de 200.000 persones i que ha dut a terme la seva activitat amb un alt grau de satisfacció dels seus usuaris i amb nivells de qualitat també satisfactoris.

Per al sindicat, el Govern, un cop més, està intentant sostenir els centre privats donant-los l’activitat que treu al centres públics i molt especialment als centres de l’ICS, al quals des de que van començar les retallades se’ls ha reduït molt més el pressupost que a la resta de centres concertats.

CCOO exigeix que es mantingui l’activitat de l’Hospital de Viladecans i es recuperi progressivament la que s’havia perdut en anys anteriors i sostenibilitat dels centres privats a costa de reduir l’activitat del centres públics.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here