Els diputats i diputades d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Parlament europeu, juntament amb els senadors i Alcaldes i electes locals han registrat una denúncia davant de la Comissió Europea en contra del procés de concessió de la gestió privada per 50 anys del conjunt del sistema AIGÜES TER-LLOBREGAT

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l diputat d’ICV-EUiA, Salvador Milà, ha explicat que la denúncia demana que la Comissió obri un expedient per determinar l’existència de greus infraccions  en els plecs de condicions tècniques i administratives i en el mateix procediment seguit per la concessió de la gestió privada del sistema Ter-Llobregat d’abastament d’aigua en alta a la Regió metropolitana de Barcelona. “Aquestes infraccions ho serien en relació a  diverses directives europees: d’avaluació ambiental de plans i programes; la directiva marc de l’aigua; i la directiva d’informació i participació  ciutadana en procediments amb incidència mediambiental”, ha explicat el diputat.

Així, en la denúncia es posa de relleu que la concessió d’ATLL té una gran transcendència en el cicle de l’aigua i en el medi ambient de Catalunya en la mesura que condiciona la captació i distribució de més de 243’8 Hm3 d’aigua cada any, prioritza la captació dels recursos  dels rius i aigües subàlvies en relació a l’aigua de les dessaladores, preveu continuar captant aigua del Ter cap a Barcelona i no exclou l’existència de possibles transvasaments, sense tenir en compte els efectes del canvi climàtic en els propers 40 anys. “Totes aquestes circumstàncies obligaven a fer una prèvia avaluació ambiental de les condicions de la concessió, respectar els condicionants de la directiva marc de l’aigua i obrir un procés d’informació i participació ciutadanes, cosa que el Govern no ha fet”, ha criticat Milà.

De la mateixa manera, la denúncia expressa que en la privatització “han primat clarament les consideracions econòmiques – rendibilitat de la concessió, menor cost de captació o producció de l’aigua-  per sobre de les mediambientals, climàtiques o vinculades a les directives d’aigües”. “L’aigua no  pot ser tractada com un bé comercial més com els altres sinó com un bé comú que s’ha de protegir defensar i tractar com a tal i això la concessió no ho respecta”, ha recordat  Milà alhora que ha posat de manifest que l’abastiment d’aigua és un servei d’interès general, que recentment la Comissió europea ha acordat excloure de la directiva de concessió privada de serveis públic estratègics, atenent a la Iniciativa Ciutadana Europea per preservar l’aigua de processos de privatització, en tant que els governs com el de Catalunya i la Troika continuen defensant.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here