Una vegada finalitzada la retirada dels residus químics abandonats a l’antiga fàbrica Masso i Carol, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha entregat a l’Ajuntament l’informe dels resultats de l’anàlisi del sòl per detectar possible contaminació i determinar mesures a emprendre

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]ls resultats indiquen que s’ha detectat contaminació al sòl, principalment per hidrocarburs i en menor mesura per metalls, que es concentren bàsicament a les capes superficials d’algunes zones de la finca.

Pel que fa a les aigües subterrànies, s’han detectat alguns components contaminants en concentracions per sota dels límits establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que no semblen provenir de Massó i Carol i que no sembla que hagin de generar problemes sobre l’al·luvial del Llobregat.

Les conclusions de l’informe de l’ARC plantegen que ens trobem en un escenari de risc acceptable per la salut humana mentre el terreny estigui en la situació actual d’ús industrial i sense activitat.

Això vol dir que no es considera necessari fer cap actuació per ara. En cas que es faci alguna intervenció urbanitzadora al terreny o es vulgui fer un canvi per destinar la finca a ús residencial, caldrà que es prenguin mesures per analitzar els moviments que es produeixin i descontaminar els àmbits on hi pogués haver contacte directe amb el sòl.

L’Ajuntament i l’ARC, han requerit de nou a la propietat que es reforci el tancament de la finca per evitar l’intrusisme i possibles riscos evitables. I des de l’Ajuntament faran una especial atenció a la situació i continuaran vigilants al que hi passi.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here