El ple del Consell va aprovar en la seva última sessió una moció en favor de la continuïtat de l’Hospital de Viladecans com a centre de referencia comarcal, una moció reclamant al govern de l’Estat que inclogui en els PGE l’execució de les obres planificades i una entrevista amb la ministra de Foment, i una moció que reclama a la Generalitat garantir de manera urgent una partida per a solucionar la problemàtica de les beques menjador

Acord en favor de la continuïtat de l’hospital de Viladecans com a centre de referència al Baix Llobregat Litoral

El ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar en la seva última sessió una moció en favor de la continuïtat de l’Hospital de Viladecans com a centre de referència per a les poblacions de Gavà, Viladecans, Castelldefels, Begues i Sant Climent de Llobregat, amb l’actual cartera de serveis i nivell de complexitat que ofereix el centre sanitari.

Davant les retallades produïdes els últims anys, el Consell Comarcal, ha recordat i donat ple suport a la resolució que va prendre el Parlament amb l’acord de la Comissió de Salut del Parlament el dia 12 de setembre de 2013 per unanimitat.

A la resolució parlamentària es deixava constància de la decisió de mantenir la programació i el compromís adquirit amb l’Ajuntament de Viladecans pel que fa al projecte d’ampliació de l’Hospital de Viladecans, d’acord amb les necessitats reals, per arribar a les ràtios de mitjana i partint del projecte establert l’any 2008, sense que això comporti la transformació del centre en un hospital lleuger.

També es va establir l’ampliació de l’hospital com una de les prioritats inversores del Govern els pròxims anys, i iniciar aquesta ampliació tan aviat com es disposi dels recursos econòmics necessaris. Cal recordar que l’any 2008 es va presentar el projecte guanyador del concurs d’idees per a l’ampliació o construcció d’un nou centre.

El ple del Consell Comarcal també va aprovar demanar al Govern de la Generalitat  garantir a través del contracte de centre la suficiència financera anual per la continuïtat de la cartera de serveis actuals i el seu increment del futur.

A la moció, es demana igualment habilitar la partida necessària en el pròxim pressupost de la Generalitat per a la redacció definitiva del projecte executiu de l’hospital de Viladecans.

Finalment, i entre els punts més destacats de la moció acordada pel ple del Consell, hi ha la decisió de demanar al Govern que es planifiqui dins el període 2014-2017 l’execució de l’ampliació del nou hospital.

El Ple aprova una moció en la que reclama una reunió amb la ministra de Foment i la finalització de les infraestructures pendents

Tots els partits que formen part del Ple del Consell Comarcal amb l’excepció del PP van aprovar una moció presentada el passat dilluns 24 d’octubre en la qual es reclama al govern de l’Estat que inclogui en els pressupostos generals de l’Estat l’execució de les obres planificades i demana una entrevista amb la ministra de Foment per tractar de les inversions en infraestructures a la comarca del Baix Llobregat.

A la moció, els grups polítics reclamen també una major inversió per part de l’Estat en les infraestructures de mobilitat de la comarca, principalment les aportacions al finançament de l transport públic metropolità.

La moció arriba desprès que el president acompanyat de quatre vicepresidents (per part de PSC, IC-V, ERC i CiU) i els diputats al Congrés German Rodríguez (PSC), Lourdes Ciuró (CiU), Joan Coscubiela (IC-V) i la senadora Esther Capella (ERC), declarés en roda de premsa el passat dilluns 14 d’octubre que “Els pressupostos generals que prepara l’Estat per a 2014 són un ofec a les possibilitats del Baix Llobregat per recuperar-se i millorar la seva economia”.

En el text de la moció es demana a les forces polítiques representades al Consell Comarcal la presentació d’esmenes al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat

Acords de la moció;

PRIMER.- Reclamar al Govern de l’Estat la inclusió en els Pressupostos Generals de l’Estat de les inversions en les infraestructures ja iniciades o planificades i no contemplades en el projecte.

 • Variant de Vallirana.
 • Soterrament de les vies de Renfe a Sant Feliu de Llobregat.
 • Connexió de la B-24 amb la A-2 i la AP-2 a Pallejà i Molins de Rei.
 • Carril Bus-Vao a la B-23 entre Molins de Rei i Barcelona.
 • Línia de rodalies entre Castelldefels i Cornellà.
 • Accés de Rodalies a la Terminal 1 de l’Aeroport del Prat de Llobregat.
 • Perllongament de la C-32 i connexió amb el Cinturó del Litoral a Sant Boi-Cornellà.
 • Túnel de la B-40 al terme municipal d’Abrera.

SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat l’augment de la seva aportació al finançament del transport públic metropolità mitjançant l’Autoritat del Transport Metropolità.

TERCER.- Sol·licitar una entrevista amb la Ministra de Foment del Govern d’Espanya per tractar sobre les inversions en infraestructures i mobilitat al Baix Llobregat.

QUART.- Demanar a les forces polítiques representades al Consell Comarcal del Baix Llobregat, a través dels respectius grups parlamentaris, la presentació d’esmenes al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat que incorporin els acords continguts en els punts primer i segon d’aquesta moció.

CINQUÈ.- Comunicar el present acord als municipis de la comarca, sol.licitant la seva aprovació, així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment perquè en tinguin coneixement i als efectes.

SISÈ.- Comunicar el present acord a les entitats participants al Fòrum Comarcal de la Mobilitat.

El Consell Comarcal qualifica d’urgència i emergència trobar recursos davant l’augment de demandes de beques menjador, i els exigeix a la Generalitat

El propassat dilluns 21 d’octubre el Ple comarcal va aprovar per unanimitat un moció que acorda exigir a la Generalitat garantir una partida que resulti necessària per a solucionar la problemàtica de urgència social que presenta la comarca respecte a les beques menjador.

Exigeixen el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades i proposen solucions per abaratir el cost de les serveis de menjador com es el de reconsiderar l’IVA que es carrega a les activitats de monitoratge dels menjadors escolars.

Els acords del plenari:

 1. Exigir a la Generalitat i a l’Estat que cerquin solucions per fer front a la demanda de beques menjador escolar a la comarca, reiterant la nostra disposició a col·laborar en aquest procés.
 2. Instar al Departament de Benestar Social i Família i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a garantir l’increment de partida que resulti necessari, el suport econòmic i de recursos per a solucionar aquesta problemàtica d’urgència social. El pressupost que es requereix de manera urgent per atendre gairebé 1.500 famílies amb fragilitat social i que no disposen de beca menjador, és de 803.117,00 €
 3. Instar al Govern de l’Estat i a la Generalitat a reconsiderar l’IVA que carrega les activitats de monitoratge dels menjadors escolars, així com de les activitats extraescolars.
 4. Exigir al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el pagament immediat de tot el deute corresponent a les beques menjador ja atorgades pels alumnes d’ensenyaments universals i obligatoris.
 5. Enviar aquesta moció a les Conselleries de Benestar i Família i d’Ensenyament de la Generalitat, als diferents Consells Escolars Municipals del municipis del Baix Llobregat, a la Federació de Mares i Pares del Baix Llobregat i a la Junta de Directors del Baix Llobregat.
 6. Enviar aquesta moció als ajuntaments de la comarca per a la seva aprovació per l’òrgan competent.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here