Els principals cementiris metropolitans esperen més de 85.000 visites en una data tan senyalada. La majoria d’ajuntaments publiquen a les seves webs horaris especials d’obertura dels cementiris municipals. Per altra banda, el cementiri comarcal Roques Blanques, commemora en el marc de Tots Sants el seu 25è aniversari, amb una aposta clara pel medi ambient i la publicació del llibre Els arbres del Bosc de la Calma

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]ls principals cementiris de l’àrea metropolitana de Barcelona esperen rebre més de 85.000 visites per Tots Sants, segons dades facilitades per Gestió Integral de Cementiris (GIC) corresponents als equipaments del Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i el Maresme.

Per comarques, on es preveu un major volum de visitants és al Baix Llobregat, amb 45.800 visites previstes repartides en vuit cementiris. Al Vallès Occidental la previsió és de 12.000 visitants per a dos cementiris, de 18.000 visitants als quatre cementiris del Garraf i de 10.000 a la comarcal del Maresme, concentrats en dos cementiris de Mataró.

Tan sols al cementiri comarcal del Baix Llobregat, el cementiri de Roques Blanques situat a El Papiol, ja s’esperen unes 20.000 visites durant tot aquest cap de setmana, segons fonts del mateix equipament.

El cementiri de Roques Blanques

Arran de la transferència de serveis produïda a partir de l’extinció de la Corporació Metropolitana, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va assumir, l’any 1988, la propietat, les construccions i el servei de cementiri de la finca on s’hi troba el Cementiri Comarcal Roques Blanques. Els terrenys, amb una superfície aproximada de 50 hectàrees, procedien d’una antiga finca d’ús agrícola molt deteriorada, el 85% de la qual es troba en terme municipal de el Papiol, sector on es concentra la part destinada a cementiri. També s’hi troben en aquest lloc les oficines i altres serveis generals de la instal·lació.

El cementiri va entrar en funcionament l’any 1984 adjudicant-se, l’any 1990, els serveis inherents a l’empresa Nomber, S.L. per un període de 50 anys, sent aquesta la modalitat de gestió actual. La concessió inclou tant la prestació del servei com la construcció de noves instal·lacions. Dóna servei tant als municipis de la comarca com a la resta de l’àrea metropolitana, i té una capacitat de sepultures al voltant dels vuit mil nínxols, pendent d’una futura ampliació. El nombre actual d’inhumacions representa al voltant del 25% de totes les que es fan a la comarca, i disposa de dos forns d’incineració

El servei del Cementiri està regulat pel Reglament de funcionament del Cementiri comarcal de Roques Blanques. Els preus que s’han d’abonar pels diferents serveis es regulen per la corresponent ordenança fiscal aprovada pel Consell. L’aspecte més important és que els períodes de concessió dels nínxols, l’element principal del Cementiri, són de 5 anys, renovables 5 anys més. Els serveis d’enterrament que s’hi presten abasten diverses modalitats.

Tot el conjunt està enjardinat amb arbrat, amb enllumenat, fonts d’aigua i estanys a la zona de nínxols. A Roques Blanques s’hi aplica un concepte de cementiri que defuig de la concentració de nínxols i tombes a l’estil dels cementiris tradicionals urbans, sent especialment important en tot el conjunt l’enjardinament. Les zones de tombes estan construïdes en els espais lliures entre les agrupacions i en zones ermes on l’afectació de la massa boscosa és mínima, adaptant-se la morfologia a les corbes de nivell del terreny per tal de minimitzar els moviments de terra, les obres de fàbrica, els talussos i l’afectació paisatgística. En conjunt, suposa un concepte avantguardista de cementiri, caracteritzat pels seus amplis espais i la seva integració en el paisatge de l’entorn.

Aquest dia 1 es commemora el 25è aniversari del cementiri

Aquest 2013 es compleixen 25 anys de la posada en funcionament del Cementiri Comarcal de Roques Blanques, l’any 1984. Coincidint amb la festivitat de Tots Sants, i en el marc d’aquest aniversari, Roques Blanques ha editat Els arbres del Bosc de la Calma, un llibre que analitza des de múltiples vessants espècies mediterrànies que es troben en el cementiri –alzina, surera, pi piñonero, roure, olivera i xiprer-. Els tres primers són els que es planten en un dels espais més singulars de Roques Blanques: el Bosc de la Calma, una iniciativa ecològica d’inhumació que es va engegar fa dos anys i mig i que ja compta amb més de 350 exemplars.

Tal com explica Joan Ventura, director de Cementiris de Serveis Funeraris Integrals (SFI), el grup funerari que gestiona Roques Blanques, “les espècies que es planten en el Bosc de la Calma han estat molt importants al llarg de la història i estan estretament vinculades a la cultura mediterrània. Amb aquest llibre, volem oferir una aproximació única i especial al món dels arbres que permeti conèixer-los més a fons a través de la seva història, literatura i simbologia. En certa manera, pensem que pot ser una manera d’ajudar en el duel a les famílies que han enterrat a alguna persona benvolguda en el Bosc de la Calma”.

Els textos d’Els arbres del Bosc de la Calma estan extrets del llibre L’ànima dels arbres, de Miguel Herrero Uceda, especialista en arbres, a més d’enginyer informàtic i doctor en Intel·ligència Artificial. Herrero ha aconseguit unir literatura, botànica, història, costums, mitologia i saviesa popular per conformar una obra singular que parla dels arbres i de la cultura que ha sorgit sota la seva ombra.

Un cementiri de referència a Europa en gestió mediambiental

Gestionat per SFI des de l’any 1990 en règim de concessió administrativa, Roques Blanques és un cementiri de titularitat pública que va néixer per donar servei a totes les poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona, en un moment en què els cementiris municipals s’havien quedat petits pel fort creixement de les ciutats.

La ubicació especial del cementiri, en ple Parc de Collserola, ha fet que des dels inicis s’hagi posicionat com un centre diferent als tradicionals, molt integrat a l’entorn i respectuós amb l’orografia del parc. Segons Joan Ventura, “ens movem sempre en aquesta línia de respecte pel medi ambient. Per a nosaltres no és una qüestió d’esforç, sinó de compromís. Ens agrada mantenir i preservar l’entorn privilegiat on ens trobem i per això treballem per oferir un espai únic i uns serveis pioners i adaptats a les noves necessitats del segle XXI”.

De l’aposta ferma pel medi ambient en Roques Blanques han sorgit iniciatives com el Bosc de la Calma o el Jardí del Repòs que fomenten l’ús d’urnes biodegradables, a més de suposar un referent físic per al record dels difunts, alguna cosa molt necessari en un procés de duel. Aquest 2009, el cementiri ha apostat de nou per la protecció del medi ambient amb l’adquisició del cotxe fúnebre elèctric ION, convertint-se en el primer cementiri de Catalunya a tenir aquest prototip i el primer d’Espanya a incorporar un sistema per al trasllat d’urnes.

Aquestes iniciatives, juntament amb els projectes de protecció de flora i fauna autòctones, han contribuït al fet que el cementiri hagi estat el primer de l’Estat a obtenir el registre europeu EMAS (març 2008), a més de comptar amb les ISO 14001 de gestió mitjà ambiental i 9001 de gestió de qualitat. Segons les dades de 2009 de SFI, la demanda d’alternatives ecològiques d’inhumació s’han quadruplicat en els últims dos anys i el 17,5% dels serveis realitzats en Roques Blanques ha optat per urnes biodegradables.

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here