Per tal de frenar l’impacte de l’IBI, les ordenances fiscals estableixen una reducció del seu tipus impositiu

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]A[/dropcap]mb la voluntat d’evitar incrementar la pressió fiscal sobre les economies familiars en aquests moments de crisi, l’Ajuntament de Collbató ha aprovat les seves ordenances fiscals per a l’any 2014 establint una congelació dels impostos, taxes i preus públics municipals.

El treball realitzat en la redacció de les ordenances permetrà, d’aquesta manera, que no es vegin incrementades les aportacions econòmiques que realitzen a la vila els collbatonins i collbatonines.

En aquest sentit es destaquen les modificacions que tenen per objecte a l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) donat que durant el 2014 continuarà afectat per la decisió del govern de l’estat que obliga al 50% dels immobles que tinguin major valor cadastral a un increment del 6% respecte del tipus de l’exercici 2011 que era el 0.76%.

Per aquest motiu es veurà reduït el tipus impositiu que afecta a l’habitatge:

–          Residencial (50%dels habitatges amb valor cadastral més baix): tipus 0.657% (l’any passat 0,705%)

–          Solars sense edificar 10% : 0.914% (igual que l’any passat)

–          Residencial (50%dels habitatges amb valor cadastral més alt’ per aplicació RD 20/2012): 0.703% (l’any passat 0.751%)

Les aprovacions respecte al tipus impositiu es veuen completades, pel que fa a l’IBI, amb l’establiment d’una bonificació per a famílies nombroses que compten entre els seus membres amb una persona amb discapacitat que es beneficiarien d’una reducció del 40% de l’impost per valors cadastrals inferiors a 170.000 euros.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here