Durant el mes de desembre HUMPSPEED Academy donarà a conèixer el contingut del programa de formació i el professorat en diferents sessions informatives al Campus Citilab de Cornellà, per tal d’oferir una solució per al talent en situació d’atur al nostre país, especialment per als professionals en transició. En finalitzar la formació l’alumnat serà capaç de desenvolupar la seva carrera com a consultor en la seva àrea d’especialització

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]N[/dropcap]eix HUMPSPEED Academy, el primer centre de formació per a futurs consultors i agents impartirà  al  Campus  Citilab  de  Cornellà  de Llobregat, es fonamenta en l’experiència de més de 20 anys en el disseny i implantació de projectes  de  consultoria  i  transformació  i  en  el  convenciment  que  la  consultoria  és  una palanca de canvi per a les empreses.

Un  sector  en  el  qual  treballen  a  Espanya  i  a  les  filials  internacionals  d’empreses espanyoles,  segons  l’Associació  Espanyola  d’Empreses  de  Consultoria,  més  de  136.000 professionals i amb un volum de negoci el 2012 de més de 10,5 milions d’euros, la meitat de el que  representa el mercat de la consultoria a Regne Unit i un terç del que suposa a Alemanya.

Una oportunitat per al talent en situació d’atur

HUMPSPEED Academy vol oferir una sortida professional per al talent en situació d’atur al nostre país, especialment per als professionals qualificats en  transició, persones que han desenvolupat la seva carrera en un camp d’especialització i que han vist truncada la seva trajectòria laboral a causa de la crisi econòmica i a la deslocalització i tancament de moltes empreses multinacionals.

D’altra banda, el  teixit empresarial espanyol necessita de projectes de millora per seguir evolucionant i ser més competitiu en un mercat cada  vegada més global però, en moltes ocasions,  no  disposa  de  recursos  suficients  per incorporar  professionals  especialitzats  a temps complert.

I  aquí  és  on  la  figura  del  consultor  extern,  una  professió  amb  les  seves  especialitats, habilitats  i  eines  específiques,  juga  un  paper  clau.  Per  això,  en  finalitzar  la  formació, l’alumne serà capaç de treballar com a consultor en la seva àrea d’especialització, ja sigui per compte propi o integrat en una empresa.

Per donar a conèixer el programa de  formació i el professorat, HUMPSPEED Academy ha organitzat  durant  el  mes  de  desembre  tres  sessions  informatives  al  Campus  Citilab  de Cornellà de Llobregat. Les sessions es realitzaran el dimarts 10 de desembre, el dijous 12 de  desembre  i  el  dimecres  18  de  desembre,  es  recomana  reservar  plaça  amb  antelació enviant un correu electrònic a info@humpspeedacademy.com

Un programa acadèmic que integra els aspectes clau de la professió de consultor

Sense  perdre  de  vista  els  models  bàsics  del  món  acadèmic  i  de  les  escoles  de  negoci, l’enfocament  de  HUMPSPEED  Academy  proposa  innovar  el  concepte  d’Executive
Education.

D’una  banda,  el  nou  centre vol  proporcionar les  habilitats,  tècniques i  eines necessàries perquè  els  participants  es  converteixin  en  consultors,  fora  del  model  tradicional  de “formació en el treball” emprat per les grans consultores. De l’altra, aposta per un nivell de dedicació equilibrat entre hores de presència a classe, auto-estudi i temps lliure. En tercer lloc, HUMPSPEED Academy integra l’entorn amb el participant, involucrant les empreses locals i aprofitant l’entorn de Barcelona per atreure participants internacionals.

El  centre  de  formació  s’adreça a  professionals amb experiència  funcional, en  situació  de transició, que es plantegen una carrera com a consultors, independents o no, professionals que  vulguin  formar-se  com  a  agents  de  canvi  de  les  seves  pròpies  organitzacions,  i  a estudiants i recent llicenciats que desitgin preparar-se per a una carrera en consultoria i projectes. HUMPSPEED  Academy  també  és  una  solució  per  als  directius  d’empreses  que necessiten  formar equips de consultoria interna per  tirar endavant els seus projectes de millora o per als socis d’empreses consultores que busquen desenvolupar equips de forma més efectiva.

El  programa  ha  estat  construït  sobre  una  base  d’experiència  de  més  de  20  anys  en  el disseny  i  implantació  de  projectes  de  consultoria  i  transformació,  en  diversos  sectors d’activitat. L’objectiu  és  introduir  els  conceptes  bàsics  de  la  professió  i  formar  els  nous consultors en les diferents habilitats que han d’utilitzar, per donar suport als seus clients interns i externs.

El  programa  acadèmic  es  fonamenta  en  informar,  formar  i  motivar  al  participant  a desenvolupar la  seva  activitat  professional  en  el  camp  de la  consultoria.  El  contingut  es distribueix  en  mòduls  complementaris  que  permeten  construir  una  experiència  única d’aprenentatge en comunitat, integrant el coneixement adquirit en molts anys de projectes pels  professors  i  participants.  Combinant  sessions  i  debats  en  l’aula  amb  l’auto-estudi orientat i l’experiència pràctica dels treballs en equip previstos, els alumnes aprendran els elements  crítics  de  la  professió,  sent  capaços  d’emprendre  la  seva  carrera  com  a consultors amb la seguretat i confiança necessaris.

El programa inclou els següents àmbits de coneixement fonamentals:

• La professió de consultor i la vida en projectes
• Metodologies a l’abast del consultor i la seva aplicació pràctica
• Elaboració de propostes comercials amb un enfocament guanyador
• Idees i models conceptuals aplicables als projectes
• Disseny de documents i presentacions
• Integració del factor humà en el disseny del canvi
• Desenvolupament del dossier personal de serveis
• Acció comercial per a la venda de projectes
• Màrqueting dels serveis del consultor
• Plantejament dels propers passos professionals

HUMPSPEED  Academy  és  una  iniciativa  emprenedora  que  neix  de  la  mà  d’un  equip multidisciplinari de professionals , convençuts que la consultoria és una palanca de canvi per a les empreses que necessiten transformar-se i potenciar la seva competitivitat , i que la  professió  pot  ser  apresa  en  un  programa  enfocat  en  les  seves  habilitats  i  eines específiques .

Més informació a www.humpspeedacademy.com

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here