El Ple municipal del 18 de desembre va aprovar, amb la unanimitat de tots els grups polítics municipals, les noves tarifes de subministrament d’aigua al Prat per a l’any 2014, servei que presta l’empresa municipal Aigües del Prat. Les noves tarifes premiaran l’estalvi i penalitzaran el consum abusiu

Tarifa social

La nova tarifació introdueix diverses novetats importants. D’una banda, una tarifa social, que inclou una bonificació del 50% per a persones jubilades que reben la pensió mínima i també per a les persones aturades. A més, les famílies que es trobin en una situació crítica d’urgència social, previ informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament, tindran una bonificació del 100%, tant en la quota de servei com en la del consum.

Una altra novetat important és el canvi de trams. Així, s’introdueixen dos trams nous amb l’objectiu de bonificar el baix consum d’aigua i, per contra, penalitzar amb un augment de la tarifa els consums més alts.

Preus de la nova tarifació

Per a l’ús domèstic es passarà de 3 a 5 trams. Ara, el primer és per un consum de fins als 6 metres cúbics i a partir de l’any vinent el primer tram serà fins als 3 metres cúbics, amb un preu de 28 cèntims el metre cúbic. El segon tram serà d’entre 3 i 9 metres cúbics amb un preu de 66 cèntims el metre cúbic; el següent tram serà entre 9 i 15 metres cúbics a 1,33 euros el metre cúbic; el quart tram serà entre 15 i 18 metres cúbics a 2 euros el metre cúbic i, finalment, el darrer tram, per a consums de més de 18 metres cúbics, tindrà  un preu de 2’66 euros per metre cúbic.

Pel que fa al consum comercial, ara el primer tram és de fins a 12 metres cúbics, amb un preu de 57 cèntims el metre. L’any 2014, en canvi, el primer tram baixa a 9 metres cúbics, a un preu de 60 cèntims el metre cúbic.

Finalment pel que fa a les quotes de servei mensual pugen totes, tant el subministrament domèstic com el comercial. En el primer cas, la forquilla de l’augment va entre 0,12 i 1,10 euros, segons el tipus d’habitatge. En el cas del tipus comercial, la pujada és d’entre 0,31 i 21 euros, també en funció del tipus de comerç.

L’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, va explicar durant el Ple que l’augment de tarifes també és conseqüència de la privatització de l’antiga empresa pública Aigües Ter Llobregat, ATLL, que en part subministra al Prat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here