Els ecosocialistes demanen principalment l’ampliació del Parc Agrari, la recuperació per a l’agricultura dels terrenys contaminats, la situació de determinats magatzems en polígons industrials adjacents, i la preservació dels connectors biològics de la zona

El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment la Revisió el Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat (PEPA). El PEPA es tramita simultàniament a la Modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) a l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Segons la coordinadora d’ICV Baix Llobregat, Candela López, “el Parc Agrari ha sofert una greu amenaça recent arran de la possible ubicació en els seus terrenys, del macrocomplex Eurovegas”. En el marc de la Revisió del PEPA i de la conseqüent modificació del PGM, ICV considera que és el moment de “garantir la viabilitat agrària del Parc i la seva harmonització amb els espais naturals protegits del Delta del Llobregat”.

Per a López, “el reforçament del Parc Agrari s’ha de visualitzar en dues mesures: l’ampliació de l’àmbit i l’ordenació dels usos permesos dins del PEPA, per tal de respondre als objectius de foment de l’activitat agrària i de preservació dels espais naturals. L’ampliació és possible en espais adjacents amb l’actual perímetre del PEPA i a d’altres espais discontinus”.

Un altre dels temes clau per als ecosocialistes, és el de garantir i millorar la connectivitat ecològica i atendre el impacte visual generat per les múltiples infraestructures de comunicació que travessen el Parc Agrari.

En tercer lloc, cal destacar les mesures que ICV vol impulsar per a fer desaparèixer l’anomenada qualificació 24C, Serveis complementaris vinculats al Parc Agrari, que representa un total de 42,12 Ha. Segons la també regidora de Castelldefels, “aquesta qualificació recau sobre espais degradats i a priori de difícil restauració de les qualitats físiques del sòl per l’activitat agrària, i amb una bona connectivitat amb la xarxa viària bàsica, i permet una major edificabilitat en terrenys que han estat objecte de degradació per parts dels propietaris, i per tant, comporta una plusvàlua a favor d’aquells que han contaminat”.

“Per això, ICV considera que aquesta qualificació ha de desaparèixer per evitar l’aparició de dinàmiques urbanitzadores en el sòl no urbanitzable, i la implementació d’usos que malmetin els valors naturals i agrícoles de l’àmbit”, ha sentenciat López.

Aquesta supressió del 24C, també afectaria a les activitats relacionades amb el medi agrari i magatzems que superin els 400 m2 de superfície, que per a ICV resulta recomanable que no es permetin dins el Parc Agrari, ja que a més, “existeixen importants polígons industrials adjacents al Parc que compten actualment amb el 50% de les naus sense ocupar, on es podria duur a terme perfectament l’emmagatzematge de productes agrícoles i pecuaris vinculats a l’explotació agrària”, ha explicat la coordinadora.

López també ha volgut destacar que “per a ICV és important que les aliances econòmiques entre el Parc Agrari i el teixit industrial de la comarca es reforcin, i per tant, que sigui un element dins del Pla per la industrialització del Baix Llobregat” i ha volgut fer especial esment a “les propostes d’ICV, encaminades a evitar qualsevol afectació, directa o indirecta, sobre els espais naturals protegits pel PEIN i la Xarxa Natura 2000; amb la proposta de dotar-los d’una qualificació urbanística adequada als valors naturals que motiven la seva protecció”.

Finalment, Rafa Bellido, membre de l’Executiva d’ICV Baix Llobregat, i un dels redactors de les al·legacions, ha explicat que “des d’ICV també hem presentat al·legacions demanant que no es contempli la instal·lació de noves hípiques al Parc, que es limitin els horts lúdics i els usos de restauració, que el Consorci del Parc Agrari tingui competències de disciplina urbanística, o que es creï un mecanisme legal per a l’arrendament forçós de les terres que no es dediquen al correu”.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here