Una nau situada al carrer Galileu 13 i on s’havia enfonsat el sostre, ha estat enderrocada després dels requeriments municipals

Davant el tancament d’algunes naus a les zones industrials de Gavà en les quals en aquests moments no es desenvolupa activitat econòmica, i per tal d’evitar que el seu abandonament comporti actes vandàlics o riscos de qualsevol mena, l’Ajuntament de Gavà imposarà multes coercitives als propietaris que no en tinguin cura i no garanteixin el manteniment i la seguretat d’aquests espais.

L’alcalde Joaquim Balsera ha remarcat que “l’Ajuntament actuarà amb la contundència necessària, ja sigui imposant les sancions que calgui o repercutint en els propietaris les despeses que es puguin derivar de les conseqüències provocades per la manca de manteniment o de vigilància d’un edifici”.

L’import d’aquestes multes coercitives, previst en l’article 277.5 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, és de fins a 1.000 euros pel primer incompliment, fins a 2.000 euros pel segon incompliment i fins a 3.000 euros pel tercer i successius incompliments.

L’Ajuntament de Gavà ha pres aquesta determinació després que ara fa unes setmanes es va enfonsar el sostre d’una nau situada al carrer de Galileu, 13. Els actuals propietaris de la nau, la societat Inmuebles y Servicios Barclays, pertanyent a l’entitat bancària Barclays, estan procedint aquests dies a enderrocar els elements que van quedar dempeus, justament per garantir la seguretat de l’espai. L’acció de Barclays es produeix després que l’Ajuntament li hagués requerit reiteradament que es prenguessin les mesures de seguretat necessàries per impedir l’accés de cap persona a l’interior de la nau, així com el manteniment de l’edifici. L’Ajuntament va haver de dictar ordre d’execució urbanística a la societat per tal que procedís a mantenir l’edificació en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. A més, es requeria que es procedís a tapiar els accessos tant a la nau com a la finca i efectuar la neteja de les runes existents.

El sostre de l’edifici es va esfondrar sense causar danys personals, raó per la qual l’Ajuntament de Gavà va declarar, mitjançant decret d’Alcaldia de data 19 de desembre de 2013, la ruïna imminent de l’edifici. Les causes de la caiguda del sostre podrien haver estat la manipulació per part de persones que s’haurien introduït a la nau.

L’alcalde Joaquim Balsera ha manifestat que fets com el que ha succeït al carrer Galileu, i on finalment la propietat ha actuat atenent el requeriment municipal, “no s’haurien de produir si els propietaris assumissin correctament les seves responsabilitats, i per això estarem especialment atents i actius”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here