A través de la seva adhesió al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya el municipi vetllarà per la situació de les persones pendents d’una diligència de llançament

L’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat ha subscrit, a través de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), el Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. Mitjançant aquest compromís el consistori es coordinarà en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i amb el conjunt d’institucions adherides, per tal d’implementar aquelles actuacions que permetin millorar la situació de les persones en risc d’exclusió social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

D’aquesta manera l’ajuntament climentó adquireix el compromís de posar a disposició del servei d’actes de comunicació o dels jutjats, i també del col·legi de procuradors del partit judicial corresponent,  informació dels diferents recursos als quals poden accedir els afectats pel llançament. Aquesta informació s’afegirà a la documentació judicial que s’ha de lliurar a les persones demandades en aquests procediments per tal que aquestes puguin fer front al procés amb un menor risc social per al seu futur. Paral·lelament els serveis socials municipals informaran el Departament de Justícia per tal que el personal judicial pugui completar verbalment la informació que cal subministrar a la persona demandada. La implicació dels serveis socials es completarà amb la redacció i el corresponent lliurament, a sol·licitud del jutjat, d’un informe-avaluació sobre la possible situació de risc social i les mesures per evitar-lo, adoptades o proposades en cada cas.

La regidora de Serveis Socials, Isabel Villalobos, ha volgut destacar que “aquest protocol és una passa més a favor d’aquelles famílies que pateixen els efectes de la crisi econòmica de manera més crua. La possibilitat de que l’ajuntament, a través dels seus serveis socials, pugui coordinar-se i informar als jutjats ens obre una via més per tal d’evitar la caiguda en l’exclusió social d’aquells que es troben en situacions crítiques que és, al cap i a la fi, un dels principals objectius d’aquesta regidoria”.

El protocol va ser impulsat el passat mes de juliol, juntament a l’ACM, per la Conselleria de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les diputacions catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i els consells dels col·legis d’advocats i de procuradors.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here