Els treballs, que s’han centrat en la reconstrucció de la coberta, han estat possible gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona

El regidor-delegat de Cultura, Miquel Àngel Díaz va visitar, acompanyat pel diputat provincial de la Diputació de Barcelona, Ramon Castellano, la fase final de les obres de restauració de la coberta de l’església de Sant Miquel, del conjunt monumental del castell d’Eramprunyà. Diaz va manifestar que “aquestes tasques de millora ens permeten avançar com a ciutat en la restauració del castell, un símbol per tota la ciutadania gavanenca. A més, ens permet recuperar un espai cívic per l’ús ciutadà i dels teixit associatiu del nostre municipi”.

El diputat provincial de la Diputació de Barcelona, Ramon Castellano, va expressar la voluntat de l’ens provincial de continuar treballant en la recuperació del castell d’Eramprunyà. Castellano va garantir que “la Diputació seguirà invertint en aquest entorn per tal de poder reconstruir poc a poc la nostra història, un monument que es emblemàtic per la ciutat de Gavà”.

Part del projecte s’ha centrat en la reparació de la volta de l’església desprès que es va constatar el seu avançat estat de deteriorament que presentava un perill de caiguda imminent. Això va fer que es restringís l’accés a l’interior.

Els treballs responen a una demanda ciutadana recollida per la Comissió Cívica del Castell d’Eramprunyà, creada arran de l’adquisició per part de l’Ajuntament al març de 2007. Cal tenir present que l’església de Sant Miquel és l’única estructura del conjunt monumental de la qual es conserva la volta original i l’única dependència que continua tenint un ús ciutadà, ja sigui durant la celebració de l’Aplec de Sant Miquel –en acollir els oficis religiosos., com en el decurs de les visites guiades al Castell d’Eramprunyà.

L’actuació s’ha portat a terme arran del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Gavà. A banda de la reparació de la volta i la construcció de la nova coberta de l’església de Sant Miquel, s’ha continuat avançant en la recerca arqueològica del Castell d’Eramprunyà.

Amb aquest acord es dóna continuïtat a la tasca desenvolupada de forma conjunta entre l’ens provincial i l’Ajuntament des de l’any 2009 amb l’objectiu de preservar el conjunt monumental, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, i incidir en la seva divulgació.

Per dur a terme els treballs de restauració la Diputació ha fet una aportació de 185.000 euros.

L’any 2009 es van iniciar les tasques de consolidació al Castell d’Eramprunyà. El Pla de treball va incloure diferents fases d’actuació, les tres primeres amb caràcter d’urgència. La primera van consistir en el tancament del recinte del castell i col.laborar en la for- mació dels guies voluntaris de la Unió Muntanyenca Eramprunyà, responsables de les visites que es fan cada segon diumenge de mes. En la tercera fase es van executar les tasques urgent de consolidació de les estructures del castell més malmeses. Paral.lela- ment es va realitzar un aixecament planimètric i topogràfic del castell per conèixer la re- alitat física i el seu entorn.

Al març de 2011 es van dur a terme noves actuacions al Castell. Així es va iniciar una feina d’investigació històrica recollint tot el contingut documental que es coneixia fins al moment i cercant nova documentació inèdita, alhora que es posava en marxa la recer- ca arqueològica. Aquestes actuacions es van centrar, inicialment en el recinte sobirà, i puntualment en algunes zones del recinte jussà. La fase de recerca arqueològica es va complementar d’aquelles actuacions de consolidació necessàries per garantir la perma- nència de les restes posades al descobert.

D’altra banda, també es va procedir a la consolidació de l’espadanya de l’església de Sant Miquel per garantir-ne l’estabilitat i permetre la tradicional repicada de campana de l’Aplec.

Font: http://www.elbruguers.cat/ (Redacció: Rosa Yélamos)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here