El Prat, Esplugues, Gavà, Olesa de Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i Santa Coloma de Cervelló, són els pobles de la comarca escollits en aquesta segona entrega per fer un repàs a les fórmules per generar ocupació, que es duen a terme des dels consistoris del Baix Llobregat

El Prat

L’Ajuntament destina un milió d’euros a aplicar mesures innovadores per ajudar les empreses a crear ocupació entre la població de la ciutat, en el marc de l’Acord pel foment de l’ocupació i la reactivació de l’activitat econòmica del Prat.

Els signants són l’Ajuntament del Prat (l’alcalde i els portaveus de tots els grups polítics municipals), sindicats (CCOO i UGT) i organitzacions empresarials i comercials (PIMEC Baix Llobregat, Prat Gran Comerç, Ass. Gastronomia i Turisme, Ass. d’Empresaris del Prat ACIP i Prat Empresarial).

En el marc del Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica del Prat, els signants acorden cooperar i donar suport a la implementació del Pla de mesures per a l’ocupació i la reactivació econòmica que promou l’Ajuntament (podeu llegir l’acord a través del document -Pdf- presentat a final de pàgina).

Aportació d’un milió d’euros

Al Prat, la conseqüència més dramàtica de la crisi econòmica és l’atur. De 2.696 persones aturades l’any 2007 s’ha passat a 6.222 aquest mes de gener. Lluitar contra aquesta situació i mantenir la cohesió social són eixos prioritaris de l’acció del govern municipal que, dintre de les possibilitats que permet el pressupost, pren mesures per fer que l’economia pratenca sigui més dinàmica i tingui capacitat per generar ocupació entre la població de la ciutat.

En aquest sentit s’aplica el Pla de mesures per al foment de l’ocupació i la reactivació econòmica, al qual l’Ajuntament aportarà un milió d’euros provinents directament del pressupost municipal. Aquesta aportació s’afegeix a les partides destinades als departaments d’Acció Social i Promoció Econòmica, que han experimentat forts increments en els últims anys.

Aquest Pla se suma i complementa els diferents programes de promoció econòmica i ocupació que l’Ajuntament executa anualment. Per a l’any 2013, aquests programes disposen d’una aportació de 3,15 milions d’euros, cofinançats per l’Ajuntament i la Generalitat.

Les mesures del Pla

Aquest Pla Municipal de mesures contra la crisi s’estructura en dos àmbits: el foment de l’ocupació i la reactivació de l’activitat econòmica amb l’objectiu de l’ocupació. Les accions més rellevants en cadascun d’aquests àmbits són les següents:

FOMENT DE L’OCUPACIÓ

• Plans d’ocupació
Posada en marxa d’un pla d’ocupació municipal, mitjançant el qual l’Ajuntament contractarà persones desocupades, durant 6 mesos, per dur a terme activitats d’interès social i comunitari. Així mateix s’estableix un pla d’ajudes adreçat a les entitats sense ànim de lucre que treballen per a la inserció laboral i comunitària. En aquest cas, l’Ajuntament subvencionarà plans d’ocupació en funció dels projectes que presentin aquestes entitats. En total es preveuen un centenar de contractes. Cal destacar que aquests plans d’ocupació s’afegeixen als de la Generalitat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

• Ajuda a microempreses i Pimes perquè contractin aturats/des
L’Ajuntament aporta un ajut de 500 € al mes per 6 mesos de contracte mínim a les empreses del nostre municipi que contractin durant 6 mesos a persones del Prat parades. Les empreses han de ser micro, petites i mitjanes.

REACTIVACIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

• Ajuda als autònoms
L’Ajuntament ajudarà a les persones emprenedores en la posada en marxa de la seva activitat. L’ajuda consisteix en el pagament d’una ajuda de 250 € mensuals durant 6 mesos, equivalent a la quota mensual del Règim Especial de Treballadors Autònoms.

• Ajuts al lloguer en centres d’empreses
L’Ajuntament aporta ajudes de fins 200 € mensuals, durant un any, dirigit a emprenedors i emprenedores que lloguin un espai en un centre d’empreses o de negocis del municipi.

• Fiscalitat municipal
L’Ajuntament continuarà aplicant les mesures adoptades des de l’any 2009 de exempció de tots els impostos i taxes municipals per l’inici d’activitats a totes aquelles persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat empresarial en el nucli urbà del Prat. Les exempcions afecten l’impost sobre construccions i les taxes per llicència d’obres, llicència d’obertura, residus comercials i autorització sanitària.

PROGRAMA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ: 3,15 MILIONS D’EUROS PER A 2013

A més del Pla de mesures per a l’ocupació i la reactivació econòmica, exposat en les línies precedents i que es finança amb 1 milió d’euros d’aportació municipal directa, el Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat (CPE) desenvolupa anualment diversos programes de promoció econòmica i ocupació cofinançats amb la Generalitat.

Per al 2013 aquests programes, que van tenir una dotació de 3,15 milions d’euros, van ser els següents:

• Plans d’ocupació municipals d’interès social
• Programes de formació i treball
• Programes de formació per a l’ocupació

Esplugues

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat doblarà enguany els diners dedicats a subvencionar la contractació de persones de la ciutat a l’atur. L’any passat, es van destinar més de 130.000 euros a finançar sis mesos de sou i seguretat social a les empreses que contractessin a persones aturades d’Esplugues durant almenys un any, la qual cosa va facilitar 16 contractacions. Davant l’èxit d’aquella convocatòria, el consistori ha decidit aportar-hi enguany prop de 260.000 euros.

L’Ajuntament ha optat per aquesta fórmula en detriment dels habituals plans d’ocupació de sis mesos per fer tasques municipals –els recursos per a tots dos projectes provenen en bona mesura de l’Àrea Metropolitana de Barcelona– perquè signfica una oportunitat perquè les persones contractades es quedin a l’empresa. “Si ara som capaços de generar contractes de com a mínim un any, esperem que la sortida de la crisi que els experts vaticinen ajudi a consolidar aquestes contractacions”, diu l’alcaldessa, Pilar Díaz.

Com a novetats d’enguany, les persones que han de ser contractades han de tenir com a mínim 3 mesos d’antiguitat a l’atur i portar 1 any de residència a Esplugues. Les empreses interessades en acollir-se a aquestes subvencions ho poden sol·licitar fins al 10 de setembre al Departament d’Ocupació de l’Ajuntament (ocupacio@esplugues.cat o 93 372 04 16).

El pla de subvencions per a la contractació de persones a l’atur residents a Esplugues és un dels 33 acords del Pacte per la Reactivació Econòmica d’Esplugues, que van signar l’any passat tots els grups municipals.

Gavà

A l’obertura de la segona convocatòria del programa “6+6”, que subvenciona la contractació de persones de Gavà en situació d’atur, s’afegeixen ajudes de fins a 5.000 euros per a qui opti per l’autoocupació creant la pròpia empresa

L’Ajuntament de Gavà, amb el suport econòmic de lÀrea Metropolitana de Barcelona, ha obert la segona convocatòria del programa “6+6”, una línia d’ajudes que té l’objectiu de promoure la contractació de persones aturades de Gavà en l’empresa privada. La subvenció municipal suposa el cost salarial de sis mesos, mentre que les empreses contractants s’han de comprometre a contratar durant sis mesos més persones empadronades a Gavà i registrades a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació.

La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Urbanisme, Medi Ambient i Planificació Estratègica, Raquel Sánchez, explica que “arran de la bona acollida que va tenir la primera edició del 6+6, un programa en què l’Ajuntament va ser pioner i que va permetre la creació de 45 llocs de treball per a gavanencs i gavanenques durant un any, hem decidit tornar a reeditar una nova convocàtoria amb una consignació econòmica de 330.000 euros”.  Raquel Sánchez confia en l’èxit d’aquesta segona edició “ja que s’ha demostrat que és una manera eficaç de generar i consolidar activitat econòmica a la nostra ciutat i també de generar ocupació”.

Es podran beneficiar de les subvencions les empreses i/o persones en règim d’autònom que tinguin un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona i organitzacions privades del mateix àmbit territorial que no hagin efectuat acomiadaments de treballadors, regulacions d’ocupació o acomiadaments objectius en en els 3 mesos anteriors a la data de contractació per a la qual sol·liciten la subvenció; que no tinguin deutes per cap concepte amb l’Ajuntament, i que estiguin al corrent del pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

Les empreses sol·licitants no podran haver contractat en els últims 12 mesos a la persona proposada per a la contractació subvencionada i hauran de tenir l’activitat econòmica legalment aprovada per l’entitat local del municipi on estiguin ubicades. Quedaran excloses les empreses que hagin estat beneficiàries d’aquesta subvenció en el període 2012-2013 que vulguin contractar pels mateixos llocs de treball ja subvencionats.

L’Ajuntament estableix que s’han de contractar persones desocupades que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur o hagin esgotat aquest subsidi, persones en atur majors de 45 anys, persones desocupades amb discapacitat, persones que hagin estat en situació d’atur durant 2 anys o més, o bé les dones i joves en situació d’atur. No s’inclouen en aquests col·lectius les persones que ja van ser contractades mitjançant aquestes subvencions en el període 2012-2013.

El procés de selecció el realitzaran les empreses. No obstant això, les ofertes de treball s’hauran de publicar obligatòriament a la Borsa de Treball del Centre de Suport a l’Empresa i, optativament, a l’Oficina de Treball de la Generalitat, que col.laboraran en el procés de preselecció de candidats i candidates.

L’Ajuntament subvencionarà sis mesos de salari brut mensual inclosos la prorrata de les pagues extraordinàries (entre 1.200 i 1.500 euros, depenent del grup de cotització) i l’import de les quotes de la Seguretat Social corresponents a l’empresa. S’estableix que les empreses sol·licitants es podran beneficiar d’un màxim de 50.000 euros.

A més, l’Ajuntament formarà les persones contractades, dins de l’horari laboral en diferents temes: Eines, habilitats i xarxes socials per a la cerca de feina (5 hores), Liderantge personal i creixement professional (3 hores), Treball en equip i resolució de conflictes (3 hores) i Caracterització dels residus propis de l’ofici, reducció i gestió dels mateixos (2 hores). Un altre dels aspectes que recullen les bases és el seguiment i l’avaluació per part de l’Ajuntament per comprovar el grau de compliment per part de l’empresa.

La dotació d’aquesta convocatòria del 6+6 és de 330.000 euros a càrrec dels pressupost de l’Ajuntament de Gavà, amb el finançament del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2014-2015.

Foment de l’autoocupació

Juntament a les bases reguladores del programa 6+6, la Junta de Govern Local també ha aprovat els criteris que regularan la subvenció per a nous autònoms. “Hem volgut introduir aquesta nova variable per a les persones desocupades que decideixen crear el seu propi lloc de treball amb subvencions que poden arribar als 5.000 euros”, explica la tinenta d’alcalde.

Podran ser beneficiariès les persones en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades a l’OTG prèviament a l’inici de l’activitat; persones que inicïin l’activitat entre l’endemà de la data de publicació de les bases en el DOGC i el 30 de juny de 2014; persones empadronades a Gavà, amb un mínim de 6 mesos, i/o noves empreses domiciliades i amb centre de treball a Gavà; i persones que no hagin estat donades d’alta com a autònomes per la mateixa activitat en els últims sis mesos anteriors a l’alta.

A més es podran acollir a la subvenció, persones desocupades que hagin exhaurit la prestació per desocupació sense dret al subsidi d’atur, o bé que hagin esgotat aquest subsidi en el moment de presentar l’oferta d’ocupació. També persones desocupades majors de 45 anys, amb discapacitat, desocupades durant 2 anys o més, dones o joves de 16 a 30 anys.

L’Ajuntament subvencionarà, amb un màxim de 5.000 euros per persona emprenedora, les despeses de quota de cotització d’autonòm dels 12 primers mesos; l’import de la taxa municipal de llicència d’obres (ICIO) i de la taxa d’obertura d’establiment; el cost de l’informe tècnic o projecte de negoci; les despeses notarials d’escriptura de constitució, i les despeses de gestor o assessor dels tràmits d’alta d’autònom o empresa.

Les persones beneficiàries rebran una formació d’assistència obligatòria a càrrec de l’Ajuntament de Gavà sobre el pla econòmic financer, el pla de màrqueting i accions de comercialització; eines i xarxes 2.0 sobre comunicació empresarial, i caracterització dels residus propis de l’ofici, reducció i gestió dels mateixos.

L’import màxim de la convocatòria és de 100.000 euros, finançats amb el Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals, convocatòria 2014-2015.

Subvencions fiscals a l’activitat econòmica

Aquestes línies d’ajudes s’emmarquem en el Pla de Promoció Econòmica engegat per l’Ajuntament amb l’objectiu d’atraure nova activitat econòmica al municipi i que aquesta contribueixi a generar nous llocs de treball per als gavanencs i les gavanenques. Aquest pla inclou un seguit de mesures que han de permetre definir un nou model productiu que aporti valor afegit, més competitivitat, més ocupació i que estableixi estratègies i accions en col·laboració amb l’empresariat i els agents socials.

El Pla de Promoció Econòmica inclou, entre d’altres aspectes, les subvencions fiscals a l’activitat econòmica. En concret, ajudes per la taxa d’obertura d’establiments, ja sigui un local comercial, una nau al polígon industrial o un negoci que es trasllada des d’un altre municipi. Per a tots ells, s’aplicarà una subvenció del 50%, que es pot ampliar en funció de la generació de llocs de treball per a ciutadans/anes de Gavà, fins al 80% en contractar fins a 5 treballadors/es i del 100% si es contracten més. Les subvencions també es fan extensives a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per adequació del local. En tots els casos, la subvenció arribarà al 50% de l’import.

Olesa de Montserrat

25 olesans en situació d’atur o sense cap tipus de prestació, es beneficien dels Plans d’ocupació, que els proporcionarà una feina durant un període de sis mesos (plans d’ocupació) o un any (altres projectes), gràcies a les subvencions que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat als ajuntaments.

La feina que desenvolupin aquestes persones, que s’incorporen en diferents programes i serveis, permetrà millorar i potenciar diferents departaments i serveis municipals i, per tant, la seva contractació tindrà una repercussió directa en benefici dels ciutadans.

Precisament, la Brigada Municipal d’Obres i Serveis és un dels serveis que es veu més reforçat amb aquestes contractacions, un fet que suposarà que al carrer i als barris es vegi una millora important del servei de manteniment de la via pública.

Els programes que es podran dur a terme gràcies a la contractació de persones en atur són:

Un programa per a joves, Joves per l’Ocupació, que implica 7 joves olesans, que es fa conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Un Pla d’ocupació per a 4 persones que estan cobrant prestació (atur) mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques i que fan tasques de peó de paleta i peó de jardiner a la Brigada Municipal amb contractes de sis mesos.

Un Programa mixt de treball i formació (Pla d’ocupació per a majors de 30 anys sense cobrar prestació) que implica 10 contractes durant un període de sis mesos. Els perfils que s’han contractat han estat peons de paletes, electricistes, pintors, jardiners, un agent que posarà al dia el cens de guals, un agent de polígons que dinamitzarà aquests espais d’activitat econòmica i un redactor de plans de protecció civil per la realització segura d’actes populars.

Un Programa mixt de treball i formació per a persones que cobren la renda mínima d’inserció (RMI). Aquest pla d’ocupació permet la contractació de 3 persones amb diferents perfils: dues agents cíviques, per fer tasques de Sanitat i Medi Ambient, i un peó de paleta.

Programa de desenvolupament d’Espais de Recerca Activa de Feina en l’àmbit de l’orientació, que ha comportat la contractació de 2 tècniques orientadores i que donarà servei als aturats de tot el Baix Llobregat Nord. És un espai per on està previst que passin més de 400 persones al llarg de l’any que durarà el projecte, espai ubicat a la Fundació Escola Municipal Arts i Oficis.

Programa de barris. Una de les prioritats del Servei d’Ocupació de Catalunya són els joves. Per aquest motiu es va presentar un projecte per apropar els joves al teixit empresarial d’Olesa de Montserrat. Es tracta d’un projecte amb una durada d’un any i que serveix per a la contractació d’una tècnica d’orientació, encarregada d’enfortir els lligams amb les empreses i comerços d’Olesa de Montserrat.

Sant Esteve Sesrovires

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha atorgat, a través dels Plans d’Ocupació Municipals, la subvenció per a la contractació de dues persones aturades que s’han assignat a l’àrea de Serveis Exteriors de l’Ajuntament. La sol·licitud d’aquests plans, que en el cas de Sant Esteve s’adscriu al programa Treball i Formació, es fa a través del Consell Comarcal del Baix Llobregat que s’encarrega de la contractació.

Les dues incorporacions es van fer efectives el passat 30 de desembre dins l’equip de la Brigada Municipal. La durada del pla és de sis mesos en els quals realitzaran tasques relacionades amb la protecció i manteniment de zones naturals i periurbanes del municipi.

Les persones seleccionades, dos homes, han estat escollits després d’un procés de selecció realitzat a partir dels aturats derivats pel SOC, i tenen un perfil laboral adaptat al lloc de treball. Treballaran per l’Ajuntament a jornada laboral completa i rebran una formació específica i obligatòria per la tasca que els ha estat adjudicada.

En aquesta ocasió, el pla d’ocupació va destinat a persones aturades del municipi, prioritàriament majors de 30 anys, que haguessin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, que estiguessin apuntades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que no haguessin participat en projectes de plans d’ocupació anteriors.

El Pla d’Ocupació del Programa Treball i Formació està impulsat i finançat per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, i gestionat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat amb el suport de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Esteve.

Santa Coloma de Cervelló

Amb la voluntat i l’aposta per continuar oferint oportunitats de col·locació a persones prioritàriament del municipi, el 2014 l’Ajuntament preveu ofertar 9 plans d’ocupació, tres més que l’any 2013

Quatre d’aquests plans s’emmarquen en el Pla Metropolità de Suport a les polítiques socials municipals, dos més en una convocatòria del SOC, mitjançant el Consell Comarcal, un més a través del SOC, per a persones receptores de rendes d’inserció i, finalment, dos més seran novament a iniciativa de l’Ajuntament, amb recursos propis.

Es preveu que la majoria d’aquests plans es destinin a reforçar la brigada municipal d’obres, per complementar els seus serveis i assumir actuacions extraordinàries, tot i que també es faran altres programes a concretar.

Els diferents tipus de plans tindran processos d’oferta i selecció diferents, però la gestió se centralitzarà a través de la Borsa d’Ocupació de l’Ajuntament. Recomanem a totes les persones que hi vulguin accedir o que vulguin acompanyament en el seu procés de recerca de feina que s’inscriguin a la Borsa d’Ocupació. Les convocatòries es difondran a través del web municipal.

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here