Segons l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, en el tercer trimestre de 2013 els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 486 denúncies, el  81,9% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència  masclista.  El nombre d’homes condemnats ha estat de 17, el d’absolts 15

Durant el trimestre es van registrar 74 assumptes civils d’ingrés directe, processos contenciosos, que representaven el 10,5% dels registrats en el conjunt de Catalunya. Els principals assumptes  civils són divorcis no consensuats.

El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe registrat durant el trimestre va ser de 594, representant el 9,5% del total del conjunt de Catalunya. Es van registrar 40 faltes i 647 delictes als  partits judicials del Baix Llobregat. Les lesions i maltractaments han estat els delictes més
registrats (el 84,4% del total de delictes).

Es van iniciar 112 ordres de protecció, 109 incoades a instància de la víctima de violencia  masclista. Més de la meitat de les ordres de protecció van ser denegades (61,6%).

La majoria dels homes denunciats (71,4%) són de nacionalitat espanyola. El 75% de les víctimes  de violència masclista a les que se’ls va activar una ordre de protecció eren majors d’edat i de nacionalitat espanyola.

El 55,4% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció van finalitzar la relació afectiva amb la víctima: 11,6% són ex-cònjugues i el 43,8% ex-relació afectiva.

EVOLUCIÓ

Respecte el trimestre anterior, es registren 11 denúncies més de violència masclista i 26 renúncies  menys al procés.

Els assumptes civils d’ingrés directe disminueixen en els partits judicials de la comarca (-16,9%  respecte el segon trimestre) i de manera més destacada en el conjunt de Catalunya (-25,6%).

ingrés directe en els partits judicials de la comarca respecte 7,7%) però augmenten en el conjunt de Catalunya (4,5%).

Es manté el nombre d’ordres de protecció interposades. Respecte el mateix trimestre de l’any anterior, disminueix el pes de les ordres de protecció denegades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here