Els indicadors de contractació registrada (variació absoluta i el pes de la contractació dels grups d’edat vulnerables) són els que han registrat la major incidència de la crisi al Baix Llobregat, registrant, a la comarca els valors més negatius (major descens de la contractació registrada i major descens del pes dels contractes registrats per la població més jove)

S’observa una disminució generalitzada i acusada de les contractacions registrades (al Baix Llobregat supera el 20%), una disminució de més del 9% del pes de la població jove en els contractes registrats i un lleuger augment del pes de la població de majors de 45 anys en el conjunt de contractacions registrades.

Els menors de 25 anys van registrar el 19% dels contractes signats al Baix Llobregat, en el col·lectiu de majors de 45 anys aquest percentatge puja fins al 18,2%. Comparant amb els altres àmbits territorials, mentre el pes de la població de majors de 45 anys és superior a la comarca, el pes de la població jove respecte el total de contractes signats, és el menor pes observat.

L’increment de la taxa d’atur registrat i el creixement de la proporció de persones aturades per població assalariada és major al Baix Llobregat que a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya. Respecte el 2008, augmenta la taxa d’atur registrat i el pes de les persones aturades de llarga durada.

La disminució del teixit productiu (nombre d’empreses registrades) i població ocupada(assalariats) és un altre dels trets característics d’aquests darrers 5 anys, i de manera més destacada, al Baix Llobregat. Tot i amb això, cal destacar el creixent pes de les empreses basades en coneixement i d’alt valor tecnològic en el conjunt del teixit productiu de la comarca.

Les persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació continua sent un dels indicadors d’impacte de la crisi més importants per al Baix Llobregat. Així, mentre respecte el 2012 els expedients de regulació d’ocupació i les persones afectades disminuïen en el conjunt de l’àmbit territorial metropolità i Catalunya, al Baix Llobregat augmentaven, en un 42%, les persones afectades per un ERO.

Des del 2011, l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat segueix el comportament de la conjuntura laboral mitjançant la monitorització dels indicadors d’impacte de la crisi per al Baix Llobregat, les comarques de l’Àmbit Territorial Metropolità i el conjunt de Catalunya. La incidència de la crisi es mesura comparant els valors actuals (corresponents al 2013) amb els del mateix període del 2008 (any considerat d’inici de la crisi).

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here