“Si s’aplica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) que ha impulsat el Govern espanyol, els serveis als ciutadans seran més cars i més dolents; en definitiva es capgira l’esperit de la feina que fem des de la Diputació de Barcelona”. Són paraules del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, durant la presentació dilluns del Catàleg de serveis 2014 als alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat

Esteve, juntament amb el vicepresident tercer i responsable de Cooperació Local, Joaquim Ferrer, va presentar dilluns a Sant Feliu de Llobregat el Catàleg de serveis 2014 i les inversions que, en clau de cooperació local, s’han realitzat a la comarca del Baix Llobregat.

“La nostra voluntat és continuar donant suport al món local des del respecte a l’autonomia local, perquè nosaltres no podem suplir la feina que fan els ajuntaments”, va explicar el president de la Diputació i alcalde de Martorell, referint-se al conjunt d’instruments que la corporació posa al servei dels ens locals perquè aquests puguin continuar prestant serveis als ciutadans.

El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Joaquim Balsera, va agrair el treball en xarxa que realitza la Diputació, afirmant que “reconeixem l’esforç de la institució per estar a l’alçada de les necessitats que demanden els ciutadans, ja que la vostra ajuda és imprescindible en un moment amb tantes urgències socials”.

Pel que fa als governs locals de la comarca del Baix Llobregat, aquests han rebut 94,98 MEUR en inversions al territori pactades a través dels diferents instruments de concertació del pla “Xarxa de governs locals 2012-2015” i altres instruments de suport. A través de les meses de concertació, el catàleg de serveis i els programes complementaris com el d’urgència social o suport a l’economia productiva local, la Diputació procura que els municipis i els consells comarcals puguin prestar els serveis locals.

En aquest sentit, Esteve va explicar que “som conscients de les dificultats que pateixen els governs locals i per això intentem unificar objectius i oferir l’ajuda que se’ns demana”. I va afegir que “la tasca que fem és tot el contrari del que proposa la nova llei de reforma local, ja que la Diputació sempre ha treballat al servei dels governs locals i són ells qui han de prioritzar les seves necessitats”.

El vicepresident tercer de la Diputació, també va explicar les principals novetats del Catàleg d’aquest any, que se centren en la qualitat i la transparència “perquè l’objectiu és obtenir un compromís de qualitat per adaptar al millor possible els serveis i recursos a les necessitats reals dels governs locals”. Així mateix, l’oferta del Catàleg es presenta en un nou entorn web més intuïtiu que facilita la interacció amb l’usuari i permet la cerca de recursos d’una forma més eficient.

El nou Catàleg de serveis 2014, amb un pressupost de 53,9 MEUR, s’incrementa un 32% respecte al de l’any passat. Són 217 recursos que estan a disposició dels ajuntaments i ens locals de la demarcació perquè puguin oferir uns serveis de qualitat als ciutadans.

Així mateix, el vicepresident tercer va explicar que els recursos es distribueixen en cinc àmbits d’actuació, d’acord amb l’estructura orgànica de la corporació (Atenció a les Persones; Desenvolupament Econòmic Local; Presidència; Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies;  i Territori i Sostenibilitat), i que “ens hem adaptat a la realitat social actual i, per això, la major part del pressupost va destinat a programes que promoguin els temes socials, d’ocupació i de gestió del territori”.

Concretament, més del 50% del pressupost del Catàleg (28,8 MEUR) es destina a donar cobertura a l’oferta de recursos de l’Àrea d’Atenció a les Persones i més de 14 MEUR (el 27% del pressupost total) es concentra en els recursos de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local. Aquest any, a més, s’amplien les línies d’assistència en l’àmbit de govern local i de les tecnologies i els sistemes d’informació.

Els recursos de tipus tècnic -111 en total- representen el percentatge més alt de l’oferta, amb un 51%. Aquesta tipologia de recursos inclou la redacció de plans, projectes i informes en diferents matèries, i el desenvolupament i manteniment d’eines informàtiques de suport al treball dels ens locals. La resta de recursos del catàleg són 58 recursos econòmics (el 27% del total) i 48 recursos materials (el 22% restant del total de l’oferta).

A partir de l’oferta prevista al Catàleg, els ens locals presenten les corresponents sol·licituds, que es valoren tècnicament i, amb posterioritat, es procedeix a la concessió dels ajuts, amb caràcter general, en funció de la qualitat tècnica dels projectes locals i de la disponibilitat de recursos amb què compta la Diputació.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 20 de març de 2014, en el cas d’ajuts econòmics; els recursos tècnics i materials tenen 3 terminis de sol·licitud: el mateix 20 de març de 2014, el 30 d’octubre de 2014 i el 31 de desembre de 2014.

 

 Foto: Òscar Ferrer/ Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here