El Consell de les Dones del Baix Llobregat va celebrar dilluns un acte unitari comarcal en commemoració del Dia Internacional de les Dones, on es va analitzar l’impacte de la crisi econòmica i de la reforma laboral en les dones

Les diferències salarials entre homes i dones continuen reflectint un abisme pel que fa als ingressos. Segons dades d’un estudi elaborat pel sindicat UGT, la diferència ja és d’un 22,99% de mitja anual, amb la qual cosa les les dones haurien de treballar 84 dies més que els homes per percebre el mateix salari. Aquesta és una de les dades que es va destacar dilluns a la sessió organitzada pel Consell de les Dones en commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Maria Soler Sala, consellera de les Dones, va obrir l’acte recordant que “no només no s’ha assolit la plena ciutadania, el reconeixement de les dones com a ciutadanes de ple dret, si no que assistim amb indignació a l’immens retrocés en els drets bàsics ja assolits per les dones”, com ha estat la reforma laboral o la proposta de reforma de la llei de drets sexuals i reproductius de les dones que el govern estatal vol engegar. Aquests canvis normatius són atacs directes als drets de les dones, i la nova llei de reforma de l’administració local també suposa un endarreriment en les polítiques socials.

Després, Lucia López Fernàndez, tècnica de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, va analitzar l’evolució de l’atur des de l’inici de la crisi fins a l’actualitat. En el 2013, al Baix Llobregat hi havia 34.985 dones aturades, 12.506 més que al 2008. A més a més, la taxa d’atur femenina sempre ha superat la taxa d’atur masculina, i a més edat, major és la diferència entre la taxa d’atur femenina i la taxa d’atur total.

D’altra banda, Victoria Corbacho Arana, responsable d’Institucional, Ocupació i Igualtat d’UGT Baix Llobregat, va presentar les dades d’un estudi elaborat recentment sobre la situació de la dona al mercat de treball. En la seva intervenció va destacar sobretot la precarització dels sectors productius més feminitzats, com el sector serveis, i va denunciar que més del 60% de les dones en situació d’atur a Catalunya no té cap ingrés. Una dada força significativa d’aquest estudi es que la diferència salarial entre dones i homes ja és d’un 22,99% de mitja anual. Això vol dir que les dones haurien de treballar 84 dies més que els homes per percebre el mateix salari.

Per últim, Saida Elhiluc El Antit, secretària de Compromís Social de CCOO Baix Llobregat, va centrar la seva exposició en les conseqüències de l’aplicació de la reforma laboral. Per a CCOO, la reforma laboral ha provocat una destrucció massiva de llocs de treball i un deteriorament de la seva qualitat. També va definir les conseqüències desastroses en l’ocupació amb el que va anomenar les 3R: recessió, retallades i reforma laboral.

En el torn obert de debat les persones assistents van manifestar la seva indignació davant de la contundència de les dades i la percepció d’un intent de canvi social vers les dones. Un canvi que s’està duent a terme de manera accelerada i en el què les dones estan sent relegades de nou a les tasques domèstiques, a la cura dels infants i de les persones grans, i a la dependència econòmica de la parella, marit o pare, evitant així el desenvolupament professional i econòmic de les dones.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here