El 8 de març és novament al 2014, i més que mai, el símbol de la lluita per la igualtat entre homes i dones. Però malauradament, encara s’està lluny d’assolir la plena ciutadania, el reconeixement de les dones com a ciutadanes de ple dret, i s’assisteix amb indignació als atacs directes als seus drets que suposen algunes de les noves normatives aprovades recentment pel govern central

D’una banda, la nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local, que qüestiona i compromet la continuïtat de tots els serveis que les administracions de proximitat presten a les dones. Per exemple, serveis adreçats a la seva promoció o bé a l’atenció de les víctimes de violència masclista.

D’altra banda, la Reforma del Govern de l’Estat pel que fa a la Llei de Salut Sexual i Reproductiva vigent des de 2010. Una reforma que treu directament a les dones el dret a decidir sobre el seu propi cos, que ens fa reviure desigualtats del segle passat que ja pensàvem eradicades i que està rebent importants manifestacions de rebuig de tots els estaments d’aquesta societat, i de tota Europa.

L’impacte de la reforma laboral

Per últim, la Reforma Laboral i el seu impacte en les dones de la comarca, que s’analitza al document “Dones i crisi. Situació de les dones en el mercat de treball” elaborat pel Consell de les Dones d’acord amb les dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. En aquest document es destaquen dades tant significatives com que al Baix Llobregat hi ha 12.506 dones més en situació d’atur que al 2008, o que el sector serveis, un dels més precaritzats i desprotegits laboralment, dona feina al 87,5% de les dones ocupades de la comarca.

El Consell de les Dones del Baix Llobregat vol incidir en la importància de fer més visible la situació de les dones en el mercat de treball tenint en compte el context econòmic actual, de gran complexitat, on les dones continuen patint d’una banda, desigualtats en l’accés i manteniment al mercat de treball o en les retribucions salarials, i d’altra banda, un gran retrocés en els seus drets socials.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here