El mes de Juliol d’aquest any 2014 el Consell Directiu de La Passió d’Esparreguera va iniciar una ronda de converses amb els partits polítics que tenen representació al Ple de l’Ajuntament per tal d’informar sobre la delicada situació econòmica de l’entitat

Cal dir que l’espectacle de La Passió d’Esparreguera és perfectament viable en sí mateix, ja que malgrat la mala situació general de la cultura al nostre país, l’assistència de públic es manté per sobre dels 7500 espectadors cada any.

Però més enllà de la temporada de Passió, el teatre ha de fer front a unes despeses fixes i de manteniment de l’edifici durant tot l’any. Els espectacles que es van programant entre maig i gener ajuden, però no cobreixen totes les necessitats.

Les claus de les dificultats econòmiques que pateix l’entitat estan en la gran davallada de les subvencions de la Generalitat de Catalunya, i en el deute financer que s’arrossega des de fa anys, i que no s’eixugarà completament fins a l’any 2023.

Per tot això el Consell Directiu de La Passió va entendre que calia un acord consensuat amb totes les forces polítiques del consistori municipal, per tal de garantir la viabilitat de La Passió i del seu espectacle.

La receptivitat dels representants polítics ha estat diversa, però hi ha hagut majoria prou àmplia per aprovar una subvenció extraordinària de 30.000€, a càrrec del pressupost municipal d’aquest any 2014, amb els 14 vots favorables de CIU, ERC, PSC, AIESPA, Entesa i E.Prat, amb l’abstenció dels 6 restants.

Els termes de l’acord es fonamenten en el mandat que els dirigents municipals han de donar suport a les entitats que divulguen la cultura i les tradicions locals, on la més representativa en aquest cas és La Passió d’Esparreguera, per la qual el nom de la vila és conegut internacionalment.

L’acord comporta la constitució d’una comissió paritària de 5 membres nomenats per l’Ajuntament i altres 5 per La Passió, que haurà posar en pràctica els acords, les estratègies i les actuacions que calgui per tal de fer viable La Passió d’Esparreguera en el curt, mig i llarg termini.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here