Els representants dels treballadors i les treballadores del Consell Comarcal del Baix Llobregat han volgut expressar mitjançant un comunicat, la seva preocupació davant les declaracions d’Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, en les que manifestava que el Consell Comarcal ha de tendir a desaparèixer

Balmon també afirmava que el Consell Comarcal és una institució sense sentit perquè les seves competències no son rellevants pel territori. “Sis dies després de la publicació d’aquestes afirmacions, el Sr. Balmón no ha rectificat les seves paraules”, denuncia el text. Per a la plantilla del Consell Comarcal del Baix Llobregat, “l’alcalde de la primera ciutat en població del Baix Llobregat menysprea o senzillament desconeix el contingut real i la rellevància de les competències del Consell Comarcal. Fet especialment preocupant si tenim en compte que en el passat va tenir responsabilitats com a conseller comarcal”.

Per als treballadors de la institució “no hi ha cap argument econòmic, ni social, ni d’estalvi, d’eficiència o eficàcia que justifiqui el desmembrament d’una realitat comarcal que, en la voluntat i en la consciència de la població, dels agents socials, dels municipis i del teixit associatiu, és molt anterior a la llei 6/1987 d’organització comarcal de Catalunya. No podem entendre que el Sr. Balmón es posicioni en contra del Manifest en defensa del Baix Llobregat, que ell mateix va signar juntament amb el conjunt d’alcaldes i alcaldesses de la
comarca el dia 5 de juny de l’any 2013 i al que es van adherir un gran nombre d’entitats i institucions representatives de la societat civil de la comarca. No podem entendre una declaració tan poc respectuosa amb dignitat dels treballadors i les treballadores del Consell Comarcal i del Patronat Comarcal de Serveis a les Persones”.

“Els treballadors i les treballadores del Consell Comarcal del Baix Llobregat desenvolupem un conjunt d’activitats al servei de la ciutadania i dels municipis de la comarca. Es tracta de serveis tan vitals en l’actual conjuntura com els serveis socials bàsics, l’atenció a la infància i l’adolescència, el transport adaptat, els menjadors escolars i les beques de menjador, el
transport escolar o els serveis a la joventut. Des de l’entitat també s’ha assolit que la comarca sigui una referència en polítiques d’igualtat, essent pionera en la creació d’un Consell de Dones comarcal. També es treballa en la mobilitat, l’habitatge, la promoció del turisme, el Parc Agrari, la promoció econòmica i les polítiques actives d’ocupació, el Consell Econòmic i Social, l’Observatori Comarcal, el Servei de Control de Mosquits, la Colònia Güell o la Fundació Caviga que gestiona un centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional i altres”, explica el comunicat.

“En els 26 anys de la seva història, el Consell Comarcal del Baix Llobregat ha jugat un paper destacat en el diàleg, la cooperació i l’impuls de l’acció dels municipis. La superposició d’administracions sobre el territori és un fet al que cal donar resposta amb major racionalitat, però mai en base al menyspreu dels serveis que actualment presta la institució ni
dels professionals que s’hi dediquen. Seria enganyós creure que la resposta a aquesta superposició sigui la desaparició del reconeixement polític i administratiu de la comarca del Baix
Llobregat. No podem acceptar propostes orientades a la desaparició de la institució comarcal que significarien, de manera inevitable, la subordinació dels nostres municipis a la realitat
metropolitana i a la seva capital”, sentencia la plantilla.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here