A punt de finalitzar la legislatura, el Consell de les Dones del Baix Llobregat ha fet balanç del que han representat aquests darrers quatre anys per a les polítiques d’igualtat a la comarca

Els ajuntaments del Baix Llobregat són referents històrics i pioners en el disseny i implementació d’aquestes polítiques, en col·laboració amb la resta d’entitats i agents del territori.

Les línies de treball desenvolupades, tant pel Consell de les Dones com pels ajuntaments, han estat: la coeducació, les identitats, el jovent, els mitjans de comunicació, les violències envers les dones des de totes les seves vessants, l’esport i la salut sexual i reproductiva.

Sense oblidar les temàtiques directament relacionades amb els eixos del 4t Congrés de les Dones del Baix Llobregat, celebrat el passat mes de novembre, com són la participació, el lideratge, el nou model productiu, el treball reproductiu i de cura i els usos del temps.

Les accions municipals contemplen des d’accions de sensibilització, conscienciació i prevenció, a atenció especialitzada a dones víctimes de violència masclista. Els àmbits treballats amb més intensitat però, han estat:

La coeducació, amb xerrades i tallers a instituts i escoles, guies de serveis, catàlegs d’activitats educatives, etc.
La participació i el lideratge, donant suport a les entitats, prioritzant aquelles que vetllen pels principis d’igualtat d’oportunitats i de gènere, als Consells de Dones i fomentant l’associacionisme local. I també promovent accions com el Premi Literari Delta de narrativa escrita per dones o les jornades Emprenem.

La violència masclista, la lluita per a l’eradicació de la conseqüència més greu de les desigualtats de gènere, continua essent una línia de treball prioritària per als ajuntaments del Baix Llobregat. Així, tots els ajuntaments han organitzat alguna activitat en aquest àmbit i disposen de serveis vinculats o especialitzats en atenció a les víctimes.

Alhora també s’han organitzat actuacions a nivell comarcal, com per exemple la Marxa El Baix Llobregat contra la violència masclista.

El Consell de les Dones vol posar de manifest que els avenços produïts en els darrers anys pel que fa a la igualtat entre dones i homes, han estat possibles en part gràcies a l’esforç de molts ajuntaments i regidories d’igualtat, que, fins i tot en temps de crisi, han continuat donant prioritat a les polítiques d’igualtat.

És necessari però, continuar avançant en aquests eixos i en les propostes i conclusions sorgides del 4t Congrés. Àmbits com el nou model productiu o els usos del temps esdevenen alguns dels nous objectius per als propers anys.

Però per a l’assoliment d’aquests i d’altres objectius, és indispensable la renovació del compromís amb la igualtat entre dones i homes del Baix Llobregat i de tots els seus municipis.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here