El govern municipal de la localitat baixllobregatina vol facilitar així l’accés al parc d’habitatges en desús de Sant Boi

L’Ajuntament ha començat la instrucció de 5 expedients sancionadors per corregir la situació de desocupació permanent i injustificada dels habitatges que pertanyen a entitats financeres i empreses. L’objectiu d’aquest programa no és sancionar els propietaris d’habitatges desocupats sinó mobilitzar el parc d’habitatge en desús.

En aquesta mateixa línia d’objectius s’està realitzant un estudi dels habitatges que consten com a desocupats a la població, per tal de determinar, en la mida del possible, si estan efectivament desocupats o no i establir altres fórmules d’incentivar l’ocupació dels mateixos.

Aquestes accions s’emmarquen en els objectius del govern municipal dintre dels que es troba el d’impulsar les accions administratives pertinents per tal de dinamitzar i facilitar l’accés al parc d’habitatges (objectiu 8.2.1 del Pla de Ciutat 2012-2015), objectiu que pretén també evitar situacions de desocupació permanent d’habitatges a Sant Boi, en la línia del que estableix la Llei pel Dret a l’Habitatge.

Les actuacions s’inicien en cas de detectar que un mateix titular té més de dos habitatges desocupats durant més de dos anys a la nostra població. Amb aquest llistat es demanen dades a la companyia de subministrament d’aigua per tal que aporti informació al respecte i es fan, si es considera necessari les inspeccions i comprovacions pertinents. Els 5 expedients encetats contra persones jurídiques (bancs, empreses relacionades o altres empreses) afecten a un total de 30 habitatges.

Abans d’incoar un expedient sancionador, l’Ajuntament notifica als titulars dels habitatges detectats com a desocupats informant-los de les mesures que es posen al seu abast per fomentar l’ocupació dels mateixos així com de la intenció d’iniciar les mesures coercitives si persisteixen en aquesta situació. En els casos que es rep resposta, es fan les verificacions pertinents i s’arxiven els casos en que es consideren aquestes al·legacions com encertades.

Sancions

Les sancions només s’apliquen en aquells casos en els quals les persones jurídiques advertides no corregeixen la situació i mantenen els habitatges sense ocupació. Així, el primer incompliment de la resolució té una multa de 2.500 euros, el segon de 3.750 euros i el tercer de 5.000 euros.

L’accés a l’habitatge és una de les preocupacions més importants dels ciutadans, un sector cada cop més important del qual s’enfronta avui dia a un problema d’exclusió residencial. Una de les manifestacions més greus d’aquesta problemàtica és el nombre creixent de desnonaments derivats d’execucions hipotecàries o de situacions d’impagament de lloguer.

En aquest marc, el Ple de l’Ajuntament va aprovar, el 27 de gener de 2014, la implantació de mesures per corregir la situació de desocupació permanent i injustificada dels habitatges propietat de les entitats financeres i altres empreses.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here