El 2015 comença com es va acabar el 2014, amb tendència positiva per a la majoria d’indicadors de l’estructura productiva. Així es desprèn de les dades presentades en l’informe trimestral de conjuntura laboral que publica l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat per al primer trimestre de 2015

La població assalariada augmenta en 2.495 persones respecte del trimestre anterior, els autònoms ho fan en unes 159 afiliacions més dins d’aquest règim i es comptabilitzen 162 centres de cotització més a la comarca. Entre les activitats que més creixen, s’hi troben les activitats relacionades amb la construcció, així com d’emmagatzematge i activitats de transport. En canvi, les activitats vinculades al comerç, activitats de lloguer i de seguretat són les que han perdut més població ocupada.

La disminució de l’atur en aquest trimestre es dóna principalment entre els homes de totes les edats amb excepció del grup d’homes menors de 24 anys. En aquesta franja d’edat tant pels homes com per les dones l’atur augmenta en més d’un 10%. Per altra banda, i comparant amb el mateix període de l’any anterior destaca una persistent disminució de l’atur registrat entre els grups d’homes de 24 a 44 anys, amb caigudes que van del entorn del 20 per cent. Les activitats especialitzades de la construcció junt amb les de transport i l’educació són els grups que més disminueixen l’atur a les oficines de treball durant el primer trimestre d’aquest any. Per altra banda, les activitats vinculades al comerç al detall, als serveis de menjar i begudes i a la fabricació de vehicles són alguns dels sectors que han augmentat el nombre de persones aturades aquest trimestre.

Pel que fa a la contractació registrada durant el tercer trimestre d’aquest any, aquesta continua augmentant tot i que a un ritme més baix, un tímid 0,8% respecte al trimestre anterior i però segueix acumulant un 20,5% respecte del primer trimestre del 2014.

En aquest primer trimestre de 2015 la població ocupada al Baix Llobregat continua augmentant tant pel que fa a la dinàmica global i com a la dinàmica pròpia. El component de competitivitat de la comarca segueix en positiu.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here