Actualment, la salut ambiental de la llacuna està compromesa per la manca de renovació i de volum de l’aigua 

L’Ajuntament del Prat, Aena i el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregathan acordat posar els mitjans per aportar més aigua a l’estany de la Ricarda. Aquesta important llacuna litoral pateix des de fa anys d’una manca de renovació de l’aigua, així com de disminució del seu volum, que compromet la seva salut ambiental i en minva la biodiversitat. 

Menys aigua dolça i marina
Les causes d’aquesta situació són bàsicament dues. D’una banda, l’ampliació de l’aeroport va eliminar canals i escorrenties agrícoles que desembocaven a la Ricarda, que així ha vist reduïda la quantitat d’aigua que l’alimenta. I d’altra, la gola de l’estany -és a dir, la seva desembocadura al mar- està taponada per la sorra de la platja més dies dels que seria convenient, fet que impedeix l’entrada d’aigua marina a l’estany. Un dels principals valors d’aquesta llacuna és precisament la barreja d’aigua dolça i salada.

Una canonada directa i obrir la gola
La solució acordada consisteix en dues actuacions. D’una banda, aportar directament aigua dolça a la Ricarda a través d’una canonada, i d’altra, obrir la gola de l’estany quan sigui necessari.

Pel que fa a la canonada, s’instal·larà dins un canal que actualment aporta aigua a l’estany procedent de pous que va construir Aena a tals efectes dins el camp de vol, en el marc de la Declaració d’Impacte Ambiental de l’ampliació de l’aeroport. El problema és que de tota l’aigua que s’extreu d’aquests pous, que prové de l’aqüífer prodund, només arriba a la Ricarda un 40%, ja que la resta es perd per filtracions, per filloles del canal i per evaporació. Amb la canonada, que construirà l’empresa municipal Aigües del Prat, arribarà a la Ricarda el 100% de l’aigua extreta dels pous. Aena s’ha compromés a bombar aigua a la canonada sempre que ho reclami el Consorci dels Espais Naturals. 

Pel que fa a la gola, l’Ajuntament s’ha compromès a obrir-la amb maquinària cada cop que ho demani el Consorci. Aquesta operació compta amb el vist-i-plau de la família propietària dels terrenys de la Ricarda. 

Recuperació a quatre anys vista
Aquest pla de xoc per salvar la Ricarda està supervisat pel reconegut catedràtic d’ecologia i expert en la gestió de l’aigua Narcís Prat, qui calcula que l’estany recuperarà la seva salut natural i biodiversitat en un període de tres a quatre anys a partir de l’entrada en funcionament de les solucions acordades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here