El Departament de Benestar Social i Família, la Diputació de Barcelona i Nexe Fundació han signat aquest dilluns un conveni per desenvolupar aules d’atenció especialitzada per a infants des del seu naixement fins als 5 anys amb pluridiscapacitat severa. El primer projecte pilot es desenvoluparà a l’escola bressol Giravolt de Sant Feliu de Llobregat. L’espai tindrà capacitat per a atendre fins a vuit nens, als quals se’ls oferirà una atenció constant, intensiva, individualitzada i professional. Tant els infants com les seves famílies tindran al seu abast tots els recursos humans, materials i terapèutics que necessitin per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i el seu creixement

La comarca serà el camp d’experimentació d’un projecte molt ambiciós i punter. El Baix Llobregat acollirà la primera antena d’un projecte pilot d’aules especilitzades per atendre infants amb pluridiscapacitat. Aquestes aules, que tenen un funcionament similar a les escoles bressol, donaran atenció a nens i nenes des del seu naixement fins als 5 anys.

Es tracta d’un projecte pilot per impulsar aules d’atenció especialitzada per a nens i nenes amb pluridiscapacitat severa des del naixement fins als 5 anys. El funcionament i la dinàmica d’aquestes aules serà molt similar a les aules d’escola bressol, tot posant a l’abast de cada infant i la seva família els recursos humans, materials i terapèutics per afavorir el desenvolupament de les seves capacitats i el seu creixement. El primer projecte pilot es desenvoluparà al municipi de Sant Feliu de Llobregat.

El Departament de Benestar Social i Família i la Diputació de Barcelona col·laboren en el disseny, la implantació i l’avaluació de les Aules d’atenció especialitzada Nexe i faciliten la coordinació amb els consells comarcals i els ajuntaments. D’altra banda, Benestar Social i Família coordinarà les accions necessàries amb la xarxa dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) per a la detecció i atenció dels infants que requereixin els serveis que es creïn en aquest projecte.

La iniciativa també compta amb el suport econòmic de l’Obra social “la Caixa” i la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El president en funcions de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, ha reconegut la tasca duta a terme per Nexe Fundació en l’atenció precoç i el tractament integral de les pluridiscapacitats, i ha assenyalat que «les administracions públiques hem d’estar atentes a aquestes iniciatives capdevanteres sorgides als pobles i les ciutats».

Esteve ha expressat també la confiança que «aquesta prova pilot podrà anar estenent-se a tot el país». I ha reiterat «el compromís de la Diputació de Barcelona per seguir impulsant uns serveis públics de qualitat que estiguin a l’abast de tothom, sense discriminació de cap mena».

La consellera Neus Munté ha destacat l’esperit de col·laboració per posar en marxa una iniciativa d’aquestes característiques. «Per tirar endavant un projecte, sobretot un projecte en l’àmbit social, es necessiten moltes complicitats, molta col·laboració i molt esforç», ha dit Munté. La consellera ha ressaltat que en els temps actuals la col·laboració publicoprivada «és una fórmula idònia per innovar i tirar endavant iniciatives com aquesta que aposten per l’atenció individual i especialitzada».

Les aules d’atenció especialitzada

Aquest projecte vol apropar la tasca que Nexe Fundació fa al seu centre de Barcelona a altres zones. Està adreçat a nens i nenes amb pluridiscapacitat de 0 a 5 anys i funciona d’una manera molt similar a les escoles bressol, però oferint una atenció especialitzada i adaptada a les necessitats de l’infant i la seva família.

La dinàmica del dia a dia a l’aula consisteix en la realització d’intervencions educatives i terapèutiques individuals i grupals que integren les necessitats educatives, psicològiques, socials i de salut de forma continuada i que potencien les possibilitats de desenvolupament de cada nen. Paral·lelament també es treballa amb les famílies i es fomenta la normalització i la inclusió dels infants i les famílies en un entorn escolar.  Cada aula podrà acollir fins a un màxim de 8 nens i nenes.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here