La Comissió de Violència contra les Dones reunides dimecres passat 10 de juny va servir entre altres coses per debatre i fer balanç de la enorme tasca duta a terme per part dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència masclista a la comarca. Més d’un miler de dones foren ateses durant el 2014 al Baix Llobregat per violència masclista, així és desprèn de l’informe de violència contra les dones del 2014 elaborat per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat

La Comissió de Violència que forma part del Consell de les Dones del Baix Llobregat reuneix periòdicament professionals de diferents àmbits d’atenció a les dones víctimes de violència masclista, per tal millorar la coordinació i el suport que s’ofereix a aquestes dones des dels recursos i serveis de la comarca.

Durant la Comissió, es van presentar les dades del darrer informe de violència contra les dones 2014 als partits judicials del Baix Llobregat, elaborat per l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, així com altres dades d’interès publicades recentment sobre aquesta matèria. Durant el 2014, el 65% de les ordres de protecció sol·licitades al Baix Llobregat van ser denegades. A més, la disminució de les ordres de protecció adoptades és constant i acusada des de 2008.

La Comissió vol encetar una línia de treball conjunta amb mossos d’esquadra i fiscalies per tal d’analitzar la situació de les ordres de protecció de violència masclista i les seves denegacions. En aquest sentit, el Consell Comarcal i diversos ajuntaments han aprovat mocions que demanen posar en coneixement del TSJC i del CGPJ la situació que es produeix en alguns jutjats pel que fa a les ordres de protecció denegades. L’objectiu és la millora dels processos i la comunicació entre els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD’s), Mossos d’Esquadra i fiscalies, per aconseguir que cap dona que ho necessiti pugui quedar sense ordre de protecció.

El 2015 comença amb un augment de les ordres de protecció

El primer trimestre de 2015 es caracteritza per ser el primer, en els darrers 6 anys, on augmenta el pes de les ordres de protecció adoptades. Així, mentre en el primer trimestre de 2014 aquestes suposaven el 30% del total , en el 2015 suposen el 48% del total de les ordres de protecció iniciades.

Augmenta el nombre de denúncies de violència masclista als partits judicials del Baix Llobregat. En el primer trimestre de 2015 els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 404 denúncies i 38 renúncies. El 86,4% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista i el 33,4% per informe de lesions. Respecte al quart trimestre de 2014, augmenten el nombre de denúncies (+8) i disminueix el de renúncies (-16).

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies i renúncies; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció. Podeu consultar l’informe trimestral de violència contra les dones del primer trimestre 2015 en: http://www.elbaixllobregat.net/observatori

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here