Busquen la moderació de la velocitat dels vehicles i la millora dels itineraris de vianants i de la seguretat viària. Les obres tenen un termini d’execució de dos i tres mesos, respectivament

A Martorell s’integrarà un tram de la carretera C243b a la trama urbana mitjançant la millora dels itineraris de vianants i la moderació de la velocitat dels vehicles. Per a fer-ho possible s’adequarà una vorera en el costat del riu, amb la reordenació de les places d’aparcament i l’aposta per la circulació de vianants. D’altra banda, al costat muntanya, es manté una vorera, connectada per un pas de vianants, per donar servei a les cases confrontades i a un petit camí existent.

A més, a la intersecció amb el camí del cementiri, es projecta una rodona que ve precedida per elements reductors de velocitat. A més, es preveuen altres serveis urbans necessaris com la canalització del drenatge, la col·locació del nou enllumenat públic i la millora de la senyalització vertical i horitzontal.

Aposta per a la seguretat viària

A Sant Vicenç dels Horts, es millorarà la seguretat viària a la cruïlla del carrer Barcelona i la BV-2002, entre el PK 0+185 i 0+250. Per aconseguir-ho, el projecte contempla reduir la velocitat mitjançant la reordenació de l’espai viari i la sobreelavació del pas de vianants existent.

Com a conseqüència de les obres, es realitzarà un pas de vianants amb semàfor a la BV-2002 entre el PK 0+185 i 0+250 a l’alçada de l’edifici de la Policia Municipal i es crearà un itinerari adaptat per a les persones amb diversitat funcional. A més es reurbanitzarà i enjardinarà el parterre lateral i es millorarà la senyalització, el drenatge i els serveis afectats.

Les dues obres tenen un import d’adjudicació de 487.000 €.

 

Font: Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here