ICV-EUiA-EPM ha presentat una sèrie d’al•legacions al Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat (PDU), per garantir la preservació del territori i del Parc Agrari, i evitar intervencions que podrien obrir la porta del Delta a l’especulació

Aquest Pla Director Urbanístic (PDU) respon a la voluntat de dinamitzar econòmicament aquesta zona del territori que ha patit amb especial intensitat la crisi econòmica, i englobarà determinats sectors compresos en els municipis de Gavà, Viladecans i Sant Boi de Llobregat.

Segons Arnau Funes, Coordinador d’ICV Baix Llobregat i Diputat a la Diputació de Barcelona; “ICV-EUiA-EPM està d’acord amb el desenvolupament d’instruments que ens permetin superar aquesta crisi, però considerem que aquest Pla Director no dóna resposta a les necessitats del territori ni protegeix de manera adequada l’entorn”.

Els ecosocialistes, doncs, han presentat en roda de premsa una sèrie d’al•legacions al PDU i ho han fet en una entorn molt especial, en un espai proper a la platja de Viladecans i a la zona de la Murtra, on el PDU obre la possibilitat de que s’hi pogués instal•lar un camp de golf, malgrat estar qualificada com a “zona agrícola”.

Per a José Luis Atienza, Tinent d’Alcalde de Medi Ambient de l’Ajuntament de Viladecans, “el pecat original del PDU és que no es comporta com un Pla Director sinó com un pla parcial discontinu, que actua i contempla només unes parcel•les del territori, quan l’espai metropolità està molt interrelacionat, i per tant aquesta planificació supramunicipal parcialitzada va en contra la filosofia integral del PTMB”.

“No es pot planificar l’urbanisme de l’activitat econòmica d’un territori a partir d’ignorar les necessitats d’aquest mateix territori”, ha sentenciat Atienza, que ha afegit que “el PDU es limita a urbanitzar però no a resoldre els impactes acumulats que les diferents infraestructures del creixement urbà han causat al territori, i tampoc a corregir els impactes que el propi PDU genera”.

Els ecosocialistes consideren també que el PDU ignora la Xarxa 2000 com un dels valors estratègics del territori, “quan el delta fa l’única aportació d’espais naturals litorals de tota l’àrea metropolitana, i Viladecans té la major superfície del Delta d’aquests espais protegits, amb una reserva natural que és el Remolar”, ha explicat Atienza. “Tampoc valora el Parc Agrari, quan en la memòria proposa admetre que es puguin fer camps de golf en terrenys agrícoles del parc”, ha finalitzat.

Així mateix, ICV-EUiA-EPM defensa en les seves al•legacions, que el PDU tampoc millora la xarxa hídrica ni aporta res per corregir la inundabilitat del territori agrícola i dels espais naturals, el problema més greu del Delta, sinó que incrementa el risc al pujar la cota dels terrenys de l’activitat econòmica.

A més, no compacta l’ocupació del territori sinó que la dispersa. Per exemple, a Viladecans, tal com ha explicat el regidor de Medi Ambient, “salta la barrera de la C31 per ocupar espais lliures mentre incorpora al Parc Agrari una important taca de terrenys avui cimentats i ocupats per activitats il•legals inútils per al cultiu, sense recuperar-los ni rehabilitar-los”.

Per últim, els ecosocialistes tambe han denunciat que el Projecte tampoc aborda els dèficits de connexió ecològica, sinó que els empitjora, perquè crea noves barreres urbanitzades sense millorar l’ escassa connectivitat de les rieres de Sant Climent i els Canyars, únic camí per a la fauna.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here