Les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat se sumen a la concentració coordinada amb la resta de PAHs de Catalunya, davant els jutjats, per tal d’exigir l’aplicació inmediata de la Llei contra els desnonaments i la pobresa energètica, aprovada fa més d’un mes


Malgrat el Parlament de Catalunya va a provar el passat 5 d’agost, entrant en vigor i essent d’obligada aplicació a partir del dia següent, la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents contra els desnonaments i la pobresa energètica, diferents activistes de les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca denuncien que no s’està aplicant i que s’han vist en la obligació d’aturar desnonaments per pressió social a última hora.

“Les famílies afectades han continuat rebent les notificacions judicials amb data de desnonament, amb tot el que això comporta a nivell psicològic. Cada día que passa que no s’aturen legalment els desnonaments son 24h de patiment i angoixa que pateixen famílies senceres. Tenim pressa.”, declarava a aquest mitjà a la porta dels jutjats de Martorell l’Oriol, activista de la PAH del Baix Llobregat Nord.

Davant aquesta situació, les diferents PAHs d’arreu de la comarca, en coordinació amb la resta de PAHs de Catalunya, han presentat un document als diferents jutjats sol.licitant la convocatòria d’una Junta de Jutges en què s’inclogui com a punt de l’ordre del dia l’entrada en vigor de la Llei i que vetlli per tal que, des dels òrgans judicials, s’apliquin les mesures urgents que en ella es defineixen i se suspenguin, de forma cautelar, els procediments que suposen la pèrdua de l’habitatge.

Així mateix, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca demanen que es promogui la suspensió dels procediments d’execució hipotecària o desnonaments per impagament de lloguer en curs fins a donar compliment de la disposició transitòria segona de la llei, que obliga al demandant, únicament grans tenidors o persones jurídiques que hagin adquirit habitatges fruit de desnonaments per impagament, a oferir a la persona afectada un lloguer social.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here