La intervenció, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona, afecta la façana de migdia del recinte sobirà i un tram de la muralla

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, i el diputat d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut, han visitat les obres de consolidació del recinte sobirà del Castell d’Eramprunyà.

Aquesta actuació s’emmarca en un ampli programa d’’actuació que van iniciar l’any 2009 l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. En els darrers anys, s’han dut a terme diverses fases d’intervenció a fi de garantir la preservació i conservació de les restes de les estructures del monument, aturant el procés de degradació que les està afectant i posant en valor les existents.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha explicat que “aquests treballs de consolidació, que sobretot intervenen sobre el mur i la façana són absolutament necessaris no només per garantir la seguretat de l’entorn i del mateix castell sinó també perquè ens ajuden a conèixer millor aquest patrimoni, a conservar-lo, a estudiar-lo, a fer-ne la divulgació i també la promoció”.

Els treballs coincideixen amb l’inici de la redacció d’un Pla Director, en què també es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. “Estem molt satisfets per l’elaboració d’aquest pla que ens ajudarà a definir molt més i millors quins són els pròxims treballs a fer i quin sentit i quin ús ha de tenir tot el conjunt monumental”, ha afegit Sánchez.

El diputat, Josep Ramon Nut, també ha valorat positivament l’elaboració del Pla director que, segons ha anunciat, “hauria d’estar acabat durant la primera meitat de l’any que ve per determinar cap a on van les intervencions futures i continuar donant-li l’ús que se li dóna al Castell d’Eramprunyà, un ús molt social”.

La intervenció actual consisteix en la consolidació d’urgència de la façana de migdia del recinte sobirà i d’un tram de la muralla. Aquests elements es troben en estat de degradació com a conseqüència de l’abandó al llarg dels anys i de l’exposició a les inclemències.

Les obres asseguraran l’estabilitat estructural dels murs de pedra que han perdut part dels seus carreus (pedres tallades amb caires vius) i d’altres que estan amb risc de despreniment. Es consolidaran i restituiran els trams d’estructura necessaris per garantir l’estabilitat amb la incorporació de carreus recuperats del mateix castell i d’altres que s’han extret de pedra de l’entorn immediat, seguint el sistema constructiu original i emprant materials compatibles amb les restes històriques.

Des que el Castell d’Eramprunyà formés part del patrimoni municipal, l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona han mantingut una estreta col·laboració amb l’objectiu de preservar el conjunt monumental, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i incidir-ne en la divulgació.

Una de les intervencions més destacades ha estat a reconstrucció de la coberta de l’església de Sant Miquel. Part del projecte va consistir en la reparació de la volta de l’església, l’única dependència que continua tenint un ús ciutadà ja sigui amb motiu de la celebració de l’Aplec de Sant Miquel, o en el decurs de les visites guiades al Castell d’Eramprunyà. Coincidint amb aquesta actuació, es va actuar en la protecció de la cisterna del recinte sobirà, es van fer amidaments de control i es va consolidar l’espadanya de l’església, per garantir la seva estabilitat i possibilitar la tradicional repicada de campanes de l’Aplec.

Les primeres tasques de consolidació al Castell però es remunten a l’any 2009 amb tres fases d’urgència: el tancament del recinte del castell, la formació de voluntaris de la Unió Muntanyenca à per guiar les visites que es fan cada segon diumenge de mes, i treballs urgents de consolidació de les estructures més malmeses. També es va fer un aixecament planimètric i topogràfic del castell per conèixer la seva realitat física i el seu entorn.

La primavera de 2011 es van dur a terme noves actuacions, com ara la investigació històrica a partir del recull del contingut documental que es coneixia fins al moment i la descoberta de documentació inèdita. Al mateix temps es va posar en marxa la recerca arqueològica, centrada sobretot en el recinte sobirà i puntualment en algunes zones del recinte jussà. Aquesta fase de recerca es va complementar amb aquelles actuacions de consolidació necessàries per garantir la permanència de les restes posades al descobert.

Per altra banda, aquest juliol es van executar treballs d’arranjament del camí que connecta Bruguers amb el Castell d’Eramprunyà. L’actuació, a càrrec de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació, ha consistit en la millora de trams on el mal estat del camí havia provocat dreceres que malmetien la qualitat global de l’espai i dificultaven el pas.

Totes les intervencions es van realitzar amb la tècnica de pedra en sec i procedent de la zona, amb l’objectiu de mantenir l’essència del camí com a sender de muntanya i minimitzar els efectes del possible impacte de recollida. En cap cas es van fer servir pedres que podrien formar part d’alguna estructura amb possible valor patrimonial.

En alguns trams es va refer els marges del camí amb murs de pedra en sec o van confeccionar-se de nous. En altres, es va definir la traça del camí, confeccionant marges de pedra ancorats a la roca per dibuixar clarament el recorregut, es van tancar dreceres i es van eliminar pintades. També es va millorar el pas en aquells trams on l’erosió havia creat un desnivell, afegint pedres en forma d’esglaó.

Durant aquests anys també s’ha incidit en la recerca arqueològica, amb els treballs abans esmentats i l’organització de camps d’arqueologia els dos darrers estius. A això cal afegir altres accions divulgatives, com ara les visites guiades, les visites dels centres educatius i l’Aplec de Sant Miquel.

Font: Ajuntament de Gavà (elbruguers.cat)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here