El mandat 2015-2019 és el de major nombre d’alcaldesses al Baix Llobregat des de la instauració de la democràcia

Després de la publicació de l’Informe sobre l’accés de les dones a la vida política (1), on s’estudiava la composició de les llistes electorals en funció del sexe, l’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat presenten la segona part de l’informe, que analitza quina és la distribució segons gènere dels membres electes als ajuntaments de la comarca.

Analitzar la composició dels consistoris municipals des de la perspectiva de gènere implica analitzar la formació i distribució dels ens locals com un indicador que evidencia com les dones tenen menys oportunitats que els homes en l’àmbit polític, ja sigui en l’accés i la participació, com en les responsabilitats i grau de poder polític que uns i altres trenen l’oportunitat d’exercir en les administracions locals.

Més alcaldesses

De 4 alcaldesses a l’inici del mandat 2011-2015, a 10 alcaldesses a l’inici del 2015-2019. Aquesta xifra situa aquest mandat en el que té més nombre d’alcaldesses al Baix Llobregat. Tot i amb això, el pes d’alcaldesses a la comarca (33,3%) no supera el 40% (criteri mínim d’igualtat). Convé assenyalar que, tot i que a l’inici del mandat 2011-2015 eren 4 les alcaldesses, al final d’aquesta mateixa legislatura aquesta xifra es va duplicar, passant a 8. Pel que fa a les formacions polítiques a les quals pertanyen, el PSC és la formació amb més alcaldesses (4), seguida d’ICV i ERC (2), CIU (1) i F. Municipalistes (1).

De les llistes als consistoris. Si en la configuració de les llistes electorals existeix un requisit legal que obliga a les mateixes a tenir un 40% de dones, en els consistoris, la presència de les dones respon al lloc ocupat a les llistes i a les formacions polítiques que han aconseguit representació. Així, el 38,5% dels regidors del Baix Llobregat són dones (dels 532 representants locals, 205 són dones). Aquest percentatge no arriba al 40% mínim exigit per la llei en la configuració de les llistes.

Regidories específiques de polítiques d’igualtat de gènere i Consells Municipals de Dones

Els municipis amb Consell Municipal de Dones tenen major i millor presència de dones en els consistoris.

L’existència d’una regidoria pròpia en matèria de polítiques d’igualtat afecta al discurs i a les accions desenvolupades al propi municipi en aquesta matèria; de fet, evidencia que s’ha introduït a l’agenda política municipal la necessitat de realitzar polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per al mandat 2015-2019, dels 30 municipis del Baix Llobregat, 26 disposen de regidoria específica de polítiques d’igualtat de gènere. Respecte al mandat anterior, augmenta en 3 els municipis que disposen de dita regidoria.

Les Dones al Consell Comarcal del Baix Llobregat

El nombre de consellers supera al de conselleres en el Consell Comarcal del Baix Llobregat. En el mandat 2015-2019 el 67% dels consellers són homes i el 33% dones. La proporció de dones conselleres ha disminuït en 6 punts percentuals respecte el mandat anterior, on aquest percentatge era del 39%.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

1 COMENTARI

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here