El Baix Llobregat presenta al 2014 un saldo migratori de -355 persones. Aquest saldo es mostra negatiu per tercer any consecutiu, especialment com a conseqüència del moviment migratori cap a l’estranger, que ha estat el component principal per tal que la diferència entre el total d’altes i de baixes de residència de la comarca sigui negativa

Els moviments interns (canvis de residència dins de municipis de la mateixa comarca) han estat 11.080. Aquests han disminuït lleugerament respecte a l’any anterior.

Pel que fa al moviment migratori amb l’estranger, tot i que la immigració des de l’estranger (entrades) ha augmentat respecte l’any anterior, les sortides cap a altres països segueixen fent que saldo exterior sigui negatiu un any més. El saldo migratori amb l’estranger del Baix Llobregat l’any 2014 ha estat de -1.779 persones. L’any anterior, el 2013 havia estat de -2.960 persones.

El saldo de la comarca amb municipis de la resta d’Espanya torna a ser positiu després de 13 anys (+306 persones el 2014).

Les dades corresponen a l’explotació de l’estadística de variacions residencials que l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat realitza cada any. A la nota informativa publicada per l’Observatori també es poden consultar les dades de migracions per sexe i edat, i el detall dels moviments migratoris entre els propis municipis de la comarca al llarg de l’any 2014.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here