L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), dins del seu Pressupost per a l’any 2016, ha aprovat inicialment la creació d’un operador energètic metropolità. En coherència amb l’aposta per una transició energètica de foment de l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables, l’AMB crearà un operador energètic metropolità de caràcter públic, que estudiarà el desenvolupament de serveis de generació, comercialització i consum d’energia

L’operador gestionaria l’energia verda generada en les instal·lacions municipals i metropolitanes, assolint estalvis econòmics i fent de catalitzador d’un nou model energètic, generant les sinèrgies necessàries entre els diferents actors implicats. Podrà planificar i gestionar inversions de generació, estalvi i eficiència energètica, fer gestió del consum i oferir assessorament i serveis energètics als ajuntaments i a la ciutadania.

La Vicepresidenta de Medi Ambient de l’AMB ha declarat que “volem que l’operador d’energia sigui un instrument clau per impulsar una transició cap a un nou model energètic, basat en les energies renovables, i que actuï de manera transparent, permetent una democratització de l’energia”, també ha defensat la creació de l’operador dient que “vetllarem perquè sigui un instrument al servei dels ajuntaments i dels ciutadans, defensant l’interès públic, i volem que esdevingui un instrument de lluita contra la pobresa energètica”.

De la mateixa manera, el nou operador pretèn gestionar de forma integral tota l’energia renovable generada les instal·lacions metropolitanes de tractament de residus i del cicle de l’aigua, així com la planificació, desplegament, operació i manteniment d’instal·lacions noves i existents d’energia renovable de l’AMB i dels ajuntaments metropolitans que així ho vulguin.

La partida inicialment aprovada de 250.000€ servirà, entre d’altres, per endegar la realització dels estudis previs que permetin el funcionament d’aquest operador.

Actualment s’està estudiant la viabilitat que l’Operador Metropolità d’Energia pugui actuar com a mitjà propi metropolità, assumint les funcions descrites anteriorment, per tal que esdevingui l’organisme públic energètic metropolità de referència.
La seva implantació és un element molt important per tal d’avançar cap a un nou model energètic renovable, descentralitzat, autosuficient, ecològicament sostenible i socialment just.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here