Els serveis jurídics del partit estudien impugnar el projecte per defectes formals en la seva tramitació

La Federació comarcal del Baix Llobregat d’Esquerra Republicana de Catalunya considera que, tot i que amb l’aprovació del Pla Director Urbanístic dels sectors d’activitat econòmica del Delta del Llobregat el passat 2 de desembre per la comissió territorial d’urbanisme, i la signatura del conveni entre la Generalitat i els ajuntaments de Gavà, Viladecans i Sant Boi el passat 18 de desembre, encara hi ha marge per modificar-lo profundament, i per tant es pot considerar que el PDU encara no ha entrat en la fase d’aprovació definitiva i ferma.

Així, els serveis jurídics d’Esquerra han detectat defectes de tramitació que podrien ser objecte d’una impugnació, primer administrativa i després judicial. Concretament, s’ha observat que, durant el tràmit d’informació pública del Pla Director no s’han donat a conèixer documents cabdals sobre la seva justificació i necessitat.

En aquest sentit, Esquerra creu que l’absència d’aquesta documentació evidencia que part de les disposicions incloses al Pla Director no tenen cap justificació sòlida, i en conseqüència l’aprovació d’aquest planejament seria un acte arbitrari, i per tant contrari a l’ordenament jurídic vigent.

Així, si bé és evident que la regularització urbanísitca dels terrenys inclosos a la Xarxa Natura-2000 a Viladecans i Sant Boi, o la regularització dels serveis als habitatges preexistents del sector Marinada poden estar justificats, en canvi la requalificació de sòls destinats a equipaments comunitaris per convertir-los en terrenys per a activitats econòmiques privades manca de justificació.

És per això que, davant la nova etapa de canvi que s’obre al govern de Catalunya, Esquerra estudia la possibilitat mantenir obert el procés d’aprovació mitjançant recursos administratius i, si escau, judicials, i en darrera instància impulsar canvis substancials al PDU que n’eliminin els elements més perniciosos, deixant només aquells que beneficien clarament el medi ambient, el paisatge, i la qualitat de vida dels actuals residents.

En aquest sentit, ERC-Baix Llobregat, que ha estat l’única força política que ha presentat mocions contra el PDU-Delta als tres ajuntaments implicats, i ha estat l’únic partit que ha elaborat i ha presentat al·legacions, tant a l’informe de sostenibilitat ambiental, com al projecte inicial de PDU, convida la resta d’opcions progressistes del país per canviar radicalment aquest planejament, i fa una crida a implicar-se seriosament en la lluita contra aquest Pla Director, amb una actitud constructiva que superi posicionaments cosmètics en fòrums que no tenen ja cap paper en la tramitació del PDU.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here