El nou Pla director urbanístic (PDU) del Delta del Llobregat, que afecta 702 hectàrees situades als municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà, incrementa en 148 ha els sòls agrícoles i els espais lliures del Parc Agrari del Baix Llobregat el que representa un augment del 40% de la seva superfície

El PDU, aprovat per la Comissió de Política Territori i Urbanisme, bloqueja les expectatives de desenvolupament urbanístic en una zona en la qual encara queden alguns àmbits classificats com sòl urbanitzable no programat. El Pla també desclassifica 121 hectàrees, el que equival al 18% de l’àmbit afectat, amb el que es redueix el sòl susceptible de ser edificat i el sostre potencial en un 70%.

El nou Pla també delimita cinc sectors per a l’activitat econòmica que sumen un total de 156 hectàrees, com són el sector dels Joncs, a Gavà, els sectors de Can Sabadell i de Serral Llarg, a Viladecans, i els sectors Llevant i Antic Híper, a Sant Boi de Llobregat, en els quals es podran establir usos industrials, hotelers, turístics, esportius, logístics, terciaris, d’oficines i residencials.

Amb el nou Pla s’aconsegueix preservar el Parc Agrari com un espai valuós pel seu interès ambiental i de capacitat productiva a partir de la desclassificació de sòl urbanitzable, el que generava expectatives i d’especulació en altres sectors no agraris. 

Així ho pensen l’alcalde i l’alcaldessa de les dues ciutats veines. L’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz assegura que “amb aquest pla es blinden el Parc Agrari i les zones naturals” del municipi. 

Per la seva banda, l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha qualificat de “gran notícia per a la ciutat” l’aprovació definitiva del Pla Director junt amb els seus homòlegs de Viladecans i Sant Boi, va conèixer els detalls del PDU en el marc d’una reunió amb el conseller de Territori i Sostenibilitat.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here