El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat la Generalitat a pagar centenars de milers d’euros a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en concepte d’aportacions a les escoles bressol públiques del curs 2011-2012 al curs 2014-2015. La Generalitat haurà de pagar, de moment, 2.358.200 euros a l’Ajuntament baixllobregatí 

El 2011, amb les retallades del primer Govern d’Artur Mas, la Conselleria d’Ensenyament es va retirar del pacte que el 2005 es va assolir per finançar el cost de la gestió de les escoles bressol. La Generalitat va començar a reduir les seves aportacions a partir del 2011, i va passar dels 1.800 euros anuals per infant a 1.600 primer, després a 1.300, i el 2014 les va eliminar del tot. Això va fer que els pares o els ajuntaments haguessin d’assumir aquesta part.

L’Ajuntament de Cornellà va presentar el recurs el 2014 on demanava 1.800 euros per cada nen i curs per la vigència de la llei del 2004 de creació de llars d’infants i la del 2009 d’Educació de Catalunya, mentre que la Generalitat va demanar que no se la condemnés a pagar els interessos. També va al·legar que, segons l’Estatut, és competència dels municipis el servei de llars d’infants, i que la Diputació de Barcelona i els pares es van fer càrrec dels diners que havia deixat d’aportar el departament. La directora de Serveis d’Ensenyament va aportar un informe al TSJC on al·legava que els 45 milions previstos el 2014 per a llars municipals es van acabar destinant a “un interès superior”.

Ara el TSJC conclou que la Generalitat s’ha de fer càrrec dels compromisos contrets, com els més de 825.000 euros del 2011, amb els interessos corresponents, i 1.300 euros per alumne per la resta de cursos.

L’Ajuntament de Cornellà no recorrerà per reclamar la diferència fins als 1.800 euros, però sí que es planteja reclamar pels cursos posteriors, del 2015 al 2018, segons ha publicat ‘El Periódico’.

La via judicial que va obrir Cornellà va ser seguida per uns altres quatre grans municipis i una aliança d’una vintena de petites poblacions. Aquests petits municipis, en la seva demanda col·lectiva, han anat més enllà i reivindiquen que la Generalitat es faci càrrec del 100% del cost del servei, perquè és la seva competència.

Detall de la sentència

La Generalitat mai no va contestar expressament el requeriment, encara que sí el va atendre parcialment de facto: un mes després, va procedir al pagament de la quantitat de 826.800 euros corresponents al curs 2011-2012.

La sentència del TSJC de 22 de novembre de 2017 considera que la Generalitat ha d’abonar els interessos meritats per aquesta quantitat, entre el moment que s’havia de fer efectiva, i el mes de novembre de 2014, quan finalment va ser pagada sent aquesta quantitat de 5.708,32 euros.

Consideracions legals i futures

En base als mateixos fonaments que van conduir a la interposició del recurs, l’Ajuntament reclamarà ara a la Generalitat el compliment de les seves obligacions econòmiques per finançar les escoles bressol municipals corresponents als cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18, més els interessos que corresponguin, a l’empara de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i en base als fonaments de la sentència.

El TSJC manifesta que la gestió d’aquesta etapa educativa correspon als municipis, però el cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors, específicament la Generalitat, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera.

Xarxa d’escoles bressol de Cornellà

Cornellà disposa de 8 escoles bressol municipals, que sumen 641 places d’educació infantil de primer cicle (de 0 a 3 anys). En diferents convenis signats els anys 2005, 2010, 2011 i 2013 es recollia el compromís de la Generalitat de finançar aquests centres, conjuntament amb les famílies i el mateix Ajuntament. Les aportacions, entre 2006 i 2012, sempre havien arribat de manera parcial i amb retards, habitualment després d’haver finalitzat cada curs.

La Generalitat va reduir de manera unilateral el seu compromís inicial, de 1.800 euros per plaça i curs del primer conveni, a 1.600 euros i a 1.300 euros (any 2013). A partir d’aquest moment, ni tan sols va subscriure els convenis que regulen ni asseguren la participació de la Generalitat en el finançament d’aquests serveis docents.

Els impagaments de la Generalitat han fet recaure en els comptes de l’Ajuntament la major part del cost de funcionament anual. Apujar en proporció les quotes de les famílies posaria en perill un dels objectius de les escoles bressol, a banda de proporcionar una educació rica i estimulant, de qualitat, en una de les etapes més importants de l’aprenentatge i de la vida: la de ser un servei a disposició de les famílies treballadores de la ciutat.

Font: ACN i Ajuntament de Cornellà 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here