L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat publiquen la Nota anual de violència contra les dones 2017

El document inclou totes les dades disponibles sobre violència masclista a la comarca i esdevé l’eina més completa per conèixer l’abast i la gravetat de la violència contra les dones al Baix Llobregat.

L’any 2017 es van registrar a la comarca 2.348 denúncies per violència masclista, 409 denúncies més que en el 2016. D’aquestes, un 69% van realitzar en atestat policial per part de la pròpia víctima, i han augmentat de manera molt destacada les denúncies en atestat policial per part de la pròpia policia (de suposar el 13% de les denúncies en el 2016, al 17% en el 2017).

Des del Consell de les Dones no s’interpreta l’augment de les denúncies amb un augment directe de la violència, sinó a que cada vegada es denuncien més situacions (moltes de les quals  ja existien). El que és considera com un indicador de que la violència és cada dia menys tolerada i més visible, i més rebutjada per tota la societat.

Cal continuar amb la visibilització d’aquesta xacra per tal de poder eradicar-la, i en la que la sensibilització, la coeducació i la consciencia social són fonamentals.

Pel que fa a les mesures judicials de protecció, destaquen dues:

1. Ordres d’allunyament: és la mesura de protecció penal que més s’aplica a la comarca, i prohibeix a l’inculpat aproximar-se a la persona protegida. En el 2017 aquesta mesura ha estat aplicada en 220 ocasions (50 més que en el 2016). Tot i així, convé destacar que de les mesures d’allunyament sol·licitades, una mica més de la meitat, el 51% van ser atorgades, i el 49% van ser denegades. Des del Consell de les Dones, es valora positivament l’augment d’ordres de protecció atorgades, però es dubta de que només la meitat de les dones que demanen una ordre de protecció la necessitin realment.

2. Suspensió de règim de visites, pàtria potestat i guàrdia i custòdia: representen el 40% del total de mesures de protecció judicial d’ordre civil. En el conjunt de Catalunya aquestes mesures de protecció suposen el 19%. Aquesta dada posa de manifest l’augment de la violència masclista cap a infants i adolescents, fet que el Consell de les Dones ve denunciant des de fa temps.

La línia d’atenció a les dones en situació de violència, 900 900 120, va rebre 781 trucades del Baix Llobregat l’any 2017.

I per últim, de les dades recollides pel Departament d’Interior de la Generalitat pel que fa a la violència masclista en l’àmbit social o comunitari (violències sexuals), destaca que més del 49% de les víctimes tenia menys de 20 anys. És imprescindible i urgent construir espais lliures de violència i abordar d’una vegada per totes el discurs hegemònic dominant que relaciona violència i atracció, i no només entre els/les joves.

De la mateixa manera, la societat ha de prendre consciència de la barbaritat que suposa que una noia no pugui gaudir lliurement d’espais d’oci, o simplement de l’espai públic, sense risc de patir una agressió sexual.

Enllaç a la Infografia “Violència contra les dones”

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here