Un Bé Cultural d’Interès Local o BCIL és una figura de protecció que vetllaria pels elements arquitectònics característics i que obriria el camí cap a futurs reconeixements de més gran abast

Així ho ha confirmat a Ràdio Esparreguera, el president de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, Josep Maria Cobos, qui ha destacat que “s’ha parlat amb l’Ajuntament i amb tots els partits polítics d’Esparreguera perquè és un tema que ha d’implicar a tothom perquè té un recorregut més enllà d’aquest mandat municipal. Ja hem començat a treballar en aquesta línia de protecció i, fins i tot, hem lliurat un primer estudi a l’actual equip de govern”.

Actualment la Colònia Sedó no té cap protecció, tot i ser un bé inventariat pel departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Això comporta, a més, que no es pugui optar a ajuts per rehabilitar o protegir el patrimoni i que s’hagin produït als darrers anys actuacions urbanístiques sense cap tipus de limitació legal. Fa uns anys es varen tallar uns plataners antics a l’entrada del carrer principal.

D’altra banda, la historiadora Gràcia Dorel-Ferré, qui també es vicepresidenta de l’associació, va plantejar fins i tot la idea de què, en el futur, la colònia pugui ser reconeguda com a Patrimoni Mundial per la UNESCO. Cobos diu que ho comparteix plenament i que hi ha motius suficients per sustentar aquesta aspiració, encara que reconeix, però, que es tracta d’un objectiu a llarg termini, ja que considera que el primer pas seria aconseguir la protecció de caràcter local.

L’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, que va celebrar l’acte de constitució el passat 17 de febrer, compta ja amb més de cent socis.

Predisposició dels propietaris de la zona industrial

El president de l’Associació per a la Defensa del Patrimoni de la Colònia Sedó i el seu Entorn, Josep Maria Cobos, també ha dit que cal comptar amb l’acord dels industrials de la zona. La Junta de Propietaris de la Zona Industrial de Can Sedó ha acollit amb predisposició una futura figura de protecció, tot i les limitacions que podria suposar a l’hora, per exemple, de reformar i fer obres a les naus.

L’administrador de la Junta de Propietaris, Xavier Llopart, ha admès que “es tracta d’un procés llarg, però que és important explorar aquesta via i veure de quina manera es pot combinar per beneficiar a totes les parts implicades”.

Els industrials de la Colònia Sedó acullen per tant amb bona predisposició l’aparició, per primer cop, d’una figura que protegeixi els edificis i limiti alhora les intervencions que s’hi poden fer. Però demanen un estudi minuciós que determini què cal i què no cal protegir.

Xavier Llopart ha demanat que, a l’hora de fer la catalogació dels edificis i dels elements arquitectònics, es tingui en compte que aquesta ha de ser compatible amb l’activitat industrial, i ha considerat que s’ha de garantir que la colònia tingui vida, perquè és l’única manera d’evitar que no s’ensorri.

La zona industrial de la Colònia Sedó acull una cinquantena d’empreses. Xavier Llopart assegura que cap de les activitats és incompatible amb la protecció del patrimoni, tot i que ha lamentat la instal·lació d’activitats de desguàs de cotxes, que considera poc adient per l’entorn industrial de la zona.

Font: Ajuntament d’Esparreguera

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here