La Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha aprovat inicialment el Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires

El document determina i ordena el cinturó Oest entre Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, el sector can Cases i el de Xàmenes, ubicat a tocar de la B-224. A banda, el document fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans que facilitin la mobilitat entre els municipis, prioritzant el transport públic i oferint carrils bici i itineraris per a vianants.

Aquest PDU es tramita de manera coordinada amb el Pla director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, que ha iniciat aquest dimarts el seu període d’informació pública.

Pel que fa al sector denominat Cinturó Oest, situat en els termes municipals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, i que abasta els terrenys de la factoria SEAT, s’hi proposa un sostre edificable de 507.848 metres quadrats, inferior al que preveia el planejament vigent.

L’ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de SEAT en el nou front urbà de l’empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l’oest de l’A-2.

El document també preveu convertir la parcel·la triangular de Can Cases en un pol d’activitat vinculat a la factoria SEAT. Aquest espai compta amb 58.428 metres quadrats de superfície, està delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l’est per l’antiga carretera N-II, i a l’oest pel ramal d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7.Per últim, planteja dividir en quatre parcel·les el sector Xàmenes, que es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i té 519.156 metres quadrats de superfície, a tocar de la carretera B-224.

Integració dels bulevards urbans

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards per guiar la transformació d’antics trams de carretera o de carrer en aquests espais. Estableix una sèrie de directrius per a la via que unirà el centre de Martorell amb la recta de SEAT i amb el centre d’Abrera pels laterals de l’A-2. Així, per a l’execució del bulevard que recorrerà la nova façana oest de la SEAT es proposa ubicar-hi usos terciaris i equipaments, juntament amb espais lliures situats al llarg de l’eix i aparcaments per als treballadors de la indústria automovilística.

Pel que fa a la transformació de l’entorn del nus de la C-55, a Abrera, es preveu que els sòls industrials actuals acullin també usos terciaris i equipaments.El Pla dona una gran importància a l’articulació de la xarxa d’espais lliures, especialment per concretar-ne els límits i la relació amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans.

Així, es defineixen dos correctors: el de Magarola-l’Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat. Per a tots dos, el PDU estableix directrius encaminades a garantir la continuïtat de les rieres i torrents; potenciar el mosaic agroforestal i els seus valors productius, ambientals i paisatgístics; mantenir l’activitat agrícola, i millorar la xarxa de camins rurals.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here