Els Centres Locals de Serveis a les Empreses de la demarcació de Barcelona ajuden a crear 3.067 empreses i 4.255 llocs de treball el 2017. Des d’aquests centres, que reben el suport de la Diputació de Barcelona, s’han atès a 64.005 persones emprenedores i 33.608 empreses el 2017

L’any 2017 els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la Diputació de Barcelona han ajudat a crear 3.067 empreses arreu de la demarcació que, en conjunt, han generat 4.255 llocs de treball nous. Darrera de la tasca realitzada pels 556 professionals que treballen als 102 CLSE de la demarcació hi ha el suport de la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses són els departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la seva competitivitat.

Segons les dades recentment publicades, els CLSE han atès el 2017 a 64.005 persones emprenedores i han assistit i assessorat fins a 33.608 empreses. Entre els principals serveis que els CLSE han ofert aquest 2017 destaquen els 1.986 cursos de formació empresarial realitzats a 23.615 participants i amb 17.054 hores impartides; el suport a l’elaboració de 4.150 plans d’empresa, la prestació de 7.831 serveis de tramitació de subvencions o constitucions d’empreses; l’acompanyament de 9.851 projectes empresarials tant de creació com de consolidació empresarial i l’oferta de 1.820 espais d’allotjament empresarial.

Empreses creades

La comarca on s’han creat més empreses el 2017 amb el suport dels CLSE ha estat el Baix Llobregat amb 821, seguit de les comarques del Barcelonès, amb 535, Vallès Occidental i Vallès Oriental on s’han arribat a crear 437 i 338 empreses noves, respectivament.

Si observem el total de les empreses creades amb pla d’empresa als CLSE per sectors, destaquen les empreses dedicades al comerç (26%), les empreses de serveis personals (17%) i les de la restauració (14%).

Empreses i persones emprenedores ateses

Un dels serveis amb més volum de prestacions és el de l’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents. Concretament, el 2017 els CLSE de la demarcació de Barcelona han atès 64.005 persones emprenedores, 18.874 de les quals han estat ateses al Barcelonès i 11.718 al Baix Llobregat.

Actualment, els Centre Locals de Serveis a les Empreses de la demarcació de Barcelona es diferencien en funció de l’abast del seu catàleg de serveis: hi ha 76 centres de serveis a les empreses (30 de serveis avançats i 46 de serveis bàsics) i 26 altres ens locals proveïdors de serveis.

Aquests centres reben el suport de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona que té per objectiu impulsar el desenvolupament econòmic dels municipis a partir de la innovació, la promoció de models territorials sostenibles i competitius, la dinamització de l’activitat econòmica, la qualitat de l’ocupació i la dinamització turística del territori.

Font: Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here