Les comunicacions, presentades per membres del CIPAG, tracten l’ús del jaciment beguetà com a estable i la singularització de 13 individus, les restes dels quals es van trobar a l’interior de la cova

El Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal (CIPAG) presenta dues ponències al congrés anual que l’Associació Europea d’Arqueòlegs es celebra a Barcelona fins aquest 8 de setembre. Una és un estudi sobre l’ús de la cova de Can Sadurní com a estable, i l’altra versa sobre la individualització de les restes humanes trobades a l’interior d’aquest jaciment de Begues. Les trobades del congrés tindran lloc a la Universitat de Barcelona i al Centre de Cultura Contemporània.

La primera comunicació explica com, en alguns estrats de la cova, s’han trobat evidències que durant el neolític mitjà l’espai va ser usat com a estable. Com a resultat, es van produir cúmuls orgànics a l’interior de la cova i es van cremar alguns per netejar l’espai per al proper ús. Aquesta gestió va produir una estratigrafia característica amb diferents capes de cendres amb residus carbonitzats, els anomenats fumadors.

En el congrés, els membres del CIPAG van presentar ahir dijous els resultats obtinguts amb una anàlisi multidisciplinària, juntament amb les restes d’animals i la micromorfologia del sòl, les quals s’utilitzaran per caracteritzar les activitats realitzades a l’interior de la cavitat, així com la gestió dels recursos biològics en aquesta etapa i el seu efecte potencial en el paisatge circumdant.

Singularització de 13 individus

En la segona ponència, que s’exposarà avui divendres, el CIPAG explicarà la individualització de les restes humanes trobades a l’interior. I és que la cova de Can Sadurní es va utilitzar com a espai de sepeli múltiple durant el neolític. Els processos que es van produir a l’interior de la cova van alterar la distribució original de la majoria dels enterraments, tot desplaçant les restes i dispersant-les a través de la cova tot acumulant-les a la paret nord de la cova.

En aquesta comunicació, es mostraran els resultats de les anàlisis antropològiques dels ossos humans dispersos i la seva correlació amb els registres d’excavació del terreny en relació amb la seva posició original. El seu estudi ha permès la individualització antropològica de 13 d’aquests ossos dispersos i la restitució de la localització originària dels diferents individus a la superfície de la cova. Això ha permès una millor caracterització de l’episodi funerari que va tenir lloc a la cova.

L’Associació Europea d’Arqueòlegs es reuneix anualment a una ciutat europea diferent, per tal d’intercanviar experiències sobre el patrimoni arqueològic europeu. Els temes incorporen la diversitat de l’entitat i la multidimensionalitat de les pràctiques arqueològiques, que inclouen la interpretació arqueològica, la gestió del patrimoni i la política del passat i el present.

Font: Ajuntament de Begues

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here