El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de qui depenen les escoles i instituts públics, col·labora amb l’Ajuntament del Prat per implantar el programa als centres educatius. El programa promou projectes en escoles i instituts públics per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i la cultura

  • El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, han signat el conveni de col·laboració del programa IntersECCions

    •Els projectes són impulsats a partir del treball transversal i en xarxa d’agents i comunitats educatives i culturals i la ciutadania, un model pioner a Catalunya.

    •Aquest model de treball transversal d’educació i cultura, que es desenvolupa des d’una perspectiva comunitària, és capdavanter arreu de Catalunya. El programa pretén millorar la cooperació entre el món cultural i educatiu, reduint així la distància que històricament no ha afavorit el desenvolupament d’estratègies i accions conjuntes.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat ha signat aquest dilluns, 3 de desembre, un conveni marc de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar un programa capdavanter als centres educatius públics per la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació i la cultura. Es tracta del projecte de ciutat IntersECCions, que vol promoure el treball en xarxa i transversal del món educatiu, cultural i comunitari.

La signatura del conveni ha anat a càrrec del conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, i l’alcalde del Prat de Llobregat, Lluís Tejedor, i ha tingut lloc al Cèntric Espai Cultural. L’acte s’ha acompanyat d’una taula rodona amb representants de diferents agents implicats en el programa, així com d’una actuació musical d’alumnes del projecte Entreinstruments, la proposta d’IntersECCions per apropar la música a les aules.

En el marc del programa IntersECCions, s’estan desenvolupant aquest curs escolar prop de 60 projectes als centres educatius de la ciutat, amb la participació de més de 5.400 alumnes d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Els projectes corresponen a diferents branques de coneixement: Educació en les arts, Foment de la lectura, Coneixement de la ciutat, Impuls de l’anglès i Coneixement Científic, Tècnic i Digital.

Molts d’aquests projectes neixen del treball transversal entre agents culturals, educatius i comunitaris de la ciutat, en espais de cocreació i intercanvi d’idees.

Aquest model de treball transversal al conjunt d’una ciutat i des d’una perspectiva comunitària és capdavanter arreu de Catalunya, ja que vol trencar les barreres que històricament han fet treballar el món cultural i educatiu de manera poc coordinada.

Amb aquest conveni, es formalitza la relació de col·laboració que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està mantenint amb l’Ajuntament del Prat per al desenvolupament del programa. El Departament d’Ensenyament participa en els diferents espais de treball del programa IntersECCions i impulsa que les seves línies generals s’incloguin al Projecte Educatiu dels centres implicats, i les seves activitats a la respectiva programació anual. També promou la participació de la comunitat escolar en les accions del programa, així com la seva projecció cap a la comunitat i l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els centres implicats, etc.

Per la seva banda, l’Ajuntament del Prat proporciona els recursos necessaris per al desenvolupament del programa, promou el treball en xarxa d’associacions i col·lectius del Prat que puguin aportar continguts al programa (AMPA, entitats culturals…), organitza una escola d’estiu a final de curs per compartir experiències del projecte i treballa en l’elaboració d’indicadors que en permetin avaluar el resultat, en col·laboració amb la comunitat educativa. El conveni tindrà vigència inicialment durant un curs i serà prorrogable.

Un projecte de ciutat per la transformació social des de l’educació i la cultura
El programa IntersECCions està articulant una xarxa de ciutat d’agents socials, culturals i educatius, que ja compta amb 60 membres. Fruit d’aquest treball en xarxa, s’han articulat els denominats laboratoris de propostes pràctiques, on representants del món educatiu, cultural i comunitari impulsen nous projectes per respondre als reptes compartits de diferents centres educatius. D’altra banda, membres d’aquestes comunitats també comparteixen experiències, pràctiques i coneixements de projectes ja en curs als entorns d’aprenentatge.

IntersECCions vol facilitar que les persones se situïn al centre del seu procés d’aprenentatge, de manera que juguin un paper actiu i no passiu i aprenguin a partir de la pròpia experiència i de manera continuada al llarg de tota la vida. D’aquesta manera, es vol promoure el seu esperit crític, així com la participació activa de la ciutadania a la societat. Es considera, doncs, que educació i cultura són motors de transformació social.

Font: Ajuntament del Prat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here