La Diputació de Barcelona inici un pla de millora de la seguretat viària per a ciclistes i motoristes en el conjunt de la seva xarxa de carreteres locals. La realització d’aquest pla ha estat anunciada aquet matí pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, en el marc de la presentació de l’estudi EroRAP 2018 d’avaluació de la sinistralitat en el conjunt de carreteres de Catalunya organitzada pel RAAC. A la presentació hi han participat el director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Xavier Flores, el coordinador de Mobilitat i Seguretat Vial del Servei Català de Trànsit, Óscar Llatje, juntament amb el president del RACC, Josep Mateu, i el cap d’estudis de Mobilitat, Martí Massot.

Aquest pla de millora de la seguretat viària, al que el diputat Fàbrega ha convidat a sumar-s’hi al conjunt d’administracions amb competència en carreteres a Catalunya, contempla la incorporació de nous aforadors que facin més fiable les dades d’intensitat de circulació (IMD) de motocicletes i bicis, així com d’un estudi específic d’accidentabilitat d’usuaris vulnerables a la xarxa de carreteres locals.

Aquest estudi, que inclou vianants, ciclistes i motoristes, comporta la identificació dels punts amb més risc d’accidentalitat, detectats en els estudis de trams de concentració d’accidents, l’anàlisi del perfil d’usuaris, així com una diagnosi global sobre la tipologia d’accidents i d’usuaris i la seva freqüentació. A partir de l’estudi es realitzaran propostes de millora aplicables a les carreteres de la xarxa local, tant en l’àmbit urbà com interurbà.

A banda d’aquestes actuacions, la Diputació de Barcelona seguirà treballant en la inversió en protectors per a motoristes, senyalització antilliscant, ferms amb rugositat, per tal de reduir el volum i la gravetat dels accidents amb vehicles de dues rodes. En aquest sentit, el diputat Jordi Fàbrega ha dit que en el 50% de les carreteres de la Diputació de Barcelona, s’han instal·lat barreres protectores de seguretat de doble tanca, amb pantalla plana per a motoristes.

Estudi EuroRAP 2018

L’estudi EuroRAP d’avaluació de carreteres EuroRAP que ha presentat el RACC aquest matí sobre l’accidentalitat a la xarxa viària catalana, constata que en els darrers tres anys hi ha hagut un clar estancament en la reducció de víctimes mortals, un fet que posa en perill que s’assoleixi l’objectiu de la Unió Europea per al 2020 de reduir les víctimes en un 50% respecte el 2010. En el període 2010-2017 tan sols s’han reduït un 29%.

EuroRAP ha analitzat un total de 6.362 km de la xarxa viària catalana, que representen el 53% del totals, amb 427 trams analitzats, per on hi circula el 91% de la mobilitat total per carretera de Catalunya i en la que s’hi produeixen el 80% dels accidents amb morts i ferits greus.

L’estudi constata que en el 43% dels accidents amb morts o ferits greus hi ha estat involucrada com a mínim, una moto o un ciclomotor, una proporció molt elevada atès que aquests vehicles representen menys del 5% de la mobilitat global en carretera. A més, la sinistralitat d’aquest col·lectiu vulnerable va a l’alça, ja que a la xarxa analitzada per EuroRAP, els accidents totals en moto i ciclomotor han augmentat un 45% des del 2013.

Font: Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here