El vicepresident de l’Àrea de Medi ambient de l’AMB, Eloi Badia, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, van presentar el passat divendres 4 de gener el Pla d’inversions, reposició i millores en matèria de sanejament que es desenvoluparà durant els propers cinc anys a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El pla preveu una inversió global a mig termini de 144 milions d’euros fins a l’any 2023, que seran aportats per la Generalitat de Catalunya. Aquest inclou actuacions de reposició i de millora per garantir un funcionament correcte de les 7 macro-depuradores i d’altres infraestructures de sanejament que abasten més de 6 milions d’habitants.

Al llarg del 2019 es pretén destinar 12 milions d’euros al capítol de reposició i millores, i fins l’any 2023 la quantitat serà de 16,5 milions per any.

En relació al capítol d’inversions, la dotació total prevista serà de 66 milions, una part dels quals ja estan inclosos a la planificació hidrològica vigent. La resta, es preveu recollir-los al 3r cicle de la planificació hidrològica, que està sent elaborat per l’Agència Catalana de l’aigua per al període 2022-2027 d’acord amb els escenaris de planificació previstos per la Directiva marc de l’aigua (DMA)

La xifra final dels 144 milions previstos és una xifra deu vegades superior a les realitzades en els darrers cinc anys. Les actuacions més rellevants que estan previstes s’agrupen en cinc grans línies: l’actualització tecnològica de les depuradores, la connexió al sistema de sanejament metropolità de petits nuclis i urbanitzacions (com Cervelló), actuacions sobre el focus d’olors (com al sistema Gavà-Viladecans), posada al dia dels col·lectors que recullen aigües del clavegueram municipal i actuacions en els sobreeixidors del sistema.

 Badia, va remarcar la importància d’aquestes inversions i “que permetran a l’AMB fer un gran salt qualitatiu en la prestació d’un servei tant bàsic com és el sanejament de les aigües” Ha afegit que “els avançaments que s’han fet en els últims mesos en matèria de sanejament per part de l’AMB, com ara la posada en marxa, gràcies a un altre conveni amb la Generalitat, de l’Estació de Regeneració d’Aigua del Prat, ens permet tenir més recursos propis per abastir la població i combatre futures sequeres”

Calvet, per altra banda, va destacar que les inversions “consoliden un model d’èxit que tanca el cercle en la gestió de l’aigua” ja que son “inversions que repercutiran en un bé essencial per a la població com és el de l’aigua”

Capacitat de tractament dels sistemes de sanejament dependents de l’AMB:

 

Font: AMB
Imatge: Estació de regeneració d’aigua del Prat de Llobregat (gencat.cat)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here