L’Observatori Comarcal i el Consell de les Dones del Baix Llobregat han publicat la nota anual de les dades de violència contra les dones de l’any 2018. La nota permet conèixer quina és la dimensió real d’aquesta problemàtica al Baix Llobregat i la seva evolució en els darrers anys.

De les dades publicades per el Observatori contra la violència Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, amb dades relatives als partits judicials del Baix Llobregat destaquen les següents dades:

A l’any 2018 van interposar-se al Baix Llobregat un total de 2.304 denuncies per violència masclista, un 2% menys que l’any anterior. Van registrar-se un total de 238 mesures d’allunyament, 18 més que l’anterior. Més de la meitat de les demandes d’ordre de protecció van ser adoptades. Per al que fa als delictes registrats per violència domèstica al Baix Llobregat, n’hi ha un total de 3.020, 76 més que l’any 2017. El 79% dels delictes son lesions i maltractaments. El sobreseïment provisional, continua sent la forma de terminació de l’assumpte judicial més freqüent a la comarca i creixen respecte l’any anterior.

En relació a les dones ateses a les Oficines d’Atenció a la Víctima de Catalunya, es desprèn que el 59% eren menors de 41 anys.  Per al que fa a la línia d’atenció a les dones en situació de violència (900 900 120) al Baix Llobregat van rebre’s 678 trucades, un 7% del total, en més del 95% eren casos de l’àmbit de violència en la parella.

De les dades que s’han recollit per part del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya en destaca el creixement de violència masclista tant en l’àmbit familiar com en la parella, a més el 52% d’aquestes víctimes de violències sexuals, son menors de 20 anys.

Font: CCBLL 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here